Kapcsolat Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Vecsési Polgármesteri Hivatal

 

Munkakör

Telefon mellék

ISDN

TITKÁRSÁG

Fax: 352-009

 

 

 

 

Szlahó Csaba

polgármester

109

555-209

 

Tábori Ferenc

alpolgármester

206

555-206

 

Mohainé Jakab Anikó

jegyző

105

555-205

 

Nagyné Albert Ildikó

személyzeti ügyek

112

555-202

 

Dr. Balogh-Pap Orsolya

képviselői referens

111

555-211

 

Kun Csabáné

ügyintéző

111

555-211

 

Víghné Bárány Tímea

ügyintéző

206

555-206

ADÓOSZTÁLY

 

 

 

 

Fsz. 2.

Szilágyiné Bóta Judit

osztályvezető

125

555-204

 

Báthori Pálné

 

gépjárműadó, építményadó, talajterhelési díj

233

555-253

 

Csanakiné Kiss Rozália

adó- és értékbizonyítványok, gépjárműadó, talajterhelési díj

126

555-238

 

Scheer Klára

iparűzési adó, gépjárműadó, építményadó, talajterhelési díj

236

555-256

 

Varasdi Anikó

végrehajtás

127

555-237

 

Budai Nándorné

 

Fogarasi Ildikó

 

Soós Tünde

 

Dein Erzsébet

adatrögzítés

 

könyvelés

 

ügykezelő

 

ügykezelő

127

 

127

 

127

 

127

555-237

IGAZGATÁSI OSZTÁLY

 

 

 

 

Fsz. 3.

Füleki Lívia

anyakönyvi feladatok

229

555-229

Fsz. 4.

Makács Henrietta

hagyatéki ügyek

230

555-230

Em. 7.

Csurgó Józsefné Gyarmati Ildikó

Puplicsné Illés Erzsébet

protokoll ügyek intézése, nemzeti és helyi ünnepségek, sport ügyek, esküvők, állampolgársági eskütételek, hirdetések, hirdetmények, Önkormányzati Ösztöndíj, Bursa Hungarica Ösztöndíj

231

555-231

Em. 8.

Matasdiné Hudoba Márta

 

 

 

 

 

 

 

 

Gálné Kun Viktória

 

 

Sárai Szabó Magdolna

telepengedély,

telephely bejelentés

jegyzői igazolás a 3,5 t össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató pótkocsi és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átíratásához

 

rendkívüli települési támogatás, települési támogatás lakhatásra

ügykezelő

232

 

 

 

 

 

 

 

 

232

 

 

232

555-234

 

 

 

 

 

 

 

 

555-234

 

 

555-234

Em. 9.

Halápiné Borbás Ágnes

 

 

 

Jármai Judit

aljegyző, igazgatási osztályvezető, minőségirányítási vezető

 

címnyilvántartásba vétel,

egyéb címkezelési eljárások rögzítése a Központi Címregiszterbe

220

 

 

 

220

555-220

 

 

 

555-220

Em. 10.

Liptai Rita

 

 

  

Zemenné Leimeter Szilvia

 

birtokháborítás ügyintézése, köztemetés, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

rendkívüli település támogatás családok részére 

218

 

 

 

204

555-218

 

 

 

555-208

Em. 12.

Pap Nikoletta

Rankó Vitória

Siry Tamásné

iktatatás, irattárazás

223

555-243

Em. 12.

Sziráki Szilvia

Jugovics Emese

postázás

 

 

INFORMATIKA

 

 

 

 

Em. 6.

Malek Zoltánné

 

Sárosi Gábor

rendszergazda

 

informatikus

203

555-203

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

FAX: 555-220

 

 

 

Em. 14.

Orbánné Forgó Erika

osztályvezető

113

555-251

Em. 13.

Dakó Józsefné

Stiller Róza

 

Orbán Éva

 

tárgyi eszköz nyilvántartás, leltározás, selejtezés,

 

lakásokkal kapcsolatos ügyintézések

117

 

 

117

555-207

 

 

555-207

Em. 11

Nagyné Fazekas Anita

Peregi Henrietta

bér, nyilvántartás

bér, nyilvántartás

227

 213 

555-227

555-213

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

 

 

 

 

Em. 5.

Tóth Erika

 

Elekes Mária

osztályvezető

 

belső ellenőr

234

555-254

 

 

Schillerné Ombódi Terézia 

 

Tóth Erika

 

Jónásné Lestyán Teréz

közműfejlesztési hozzájárulás

 

könyvelés,

 

könyvelés

 

könyvelés

123

 

 

555-223

 

555-223

 

555-223

 

555-223

 

Harsányiné Kovács Viktória 

 

 

Juhász Béla

könyvelés 

könyvelés

könyvelés

216

216

124

555-216

 

555-224

II. bejárat fsz.

Bencsik Lászlóné

pénztár, bérszámfejtés

118

555-228

ÉPÍTÉSI OSZTÁLY

 

 

 

 

Fsz. 2.

Rupp Zoltán

Berényi Mária

osztályvezető

főépítész

114

555-250

 

Kismihályné Juhász Eszter

Magyar Béla

Ecser, Maglód

Üllő

214

555-214

Fsz. 2.

Ligetfalvi Péter

Vecsés

119

555-239

KÖZBIZTONSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY

 

 

 

 

Em. 15.

 

Rózsa Balázs

 

Kovács Zoltánné

osztályvezető

 

mezőgazdaság, állattartás, környezetvédelem, kereskedelmi tevékenység bejelentése, működési engedély

228

 

228

555-268

 

555-268

 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI

OSZTÁLY

 

 

 

 

Ipartestület épülete

(Telepi u. 58.)

Geiger Gizella 

 

Tóth Zsuzsanna

Eftimie Izabella

  

osztályvezető 

 

közművek

behajtási engedély, közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás

 

550-290

 

 

Berkes-Török Katalin 

 

 

 

Ardai Péter

önkormányzati tulajdonú ingatlanügyek, bérleti szerződések

 

közterület foglalási engedély

 

550-291