Partnerségi egyeztetés Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

HÍRDETMÉNY

Vecsés Város településrendezési eszközei részleges módosításának
elfogadása

 


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) 43.§ (2) bekezdése és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés Város Önkormányzata

a)     a 121/2020.(VII.27.) határozatával elfogadta Vecsés Város hatályos Településszerkezeti terve részleges          módosítását és megalkotta

b)    a 10/2020.(VII.27.) rendeletét Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatának módosításáról.

A tervmódosítások 2020. augusztus 26. napján lépnek hatályba.

Melléklet:

121_2020_határozat
10_2020_rendelet

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Rupp Zoltán főépítész


 

HÍRDETMÉNY

Vecsés Város településrendezési eszközei részleges módosításának
egyeztetési eljárása lezárásáról


 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) 39.§ (3) bekezdése és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzat Polgármestere a 73/2020.(V.29.) határozatával elfogadta Vecsés Város hatályos településrendezési eszközei részleges módosításának


a)    a Trk. 41.§ szerinti véleményezési eljárása során beérkezett véleményeket és
b)    Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) rendelete szerinti partnerségi egyeztetést.

A határozat 5. pontja alapján a dokumentációt megküldtük a Pest megyei Kormányhivatal állami főépítészének a Trk. 40. § szerinti végső szakmai véleményezésre. A TRT módosítás várhatóan 2020. június vagy július hónapban lesz előterjesztve önkormányzati jóváhagyásra.

A végső szakmai véleményezési dokumentáció az alábbi linkről tölthető le vagy nyomtatva a Főépítészi Osztályon tekinthető meg.


Melléklet: TRT módosítás Trk. 40.§ szerinti dokumentációja
                  73/2020.(V.29.) határozat

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész


Hirdetmény

Vecsés Város településkép védelméről szóló 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet
módosításának elfogadásáról



Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Vecsés Város Polgármestere az 5/2020.(V.11.) rendelettel elfogadta Vecsés Város településkép védelméről szóló 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Tkr.) módosítását.

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása 2020. május 26. napján lép hatályba.

A rendeletmódosítás és a 2020. május 26. napjától hatályos, egységes szerkezetű Vecsés város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet az alábbi linkekről tölthető le:

5_PM_rendelet_településképi_módosítás.pdf
8_2018 RENDELET Településkép védelme – hatályos 2020.05.26-tól.pdf

Szlahó Csaba polgármester
megbízásából
Berényi Mária
főépítész
 


Hírdetmény

 

 

Vecsés Város Önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról és a 21/2019.(XII.12.) rendelet szerinti változtatási tilalom megszűnéséről.


Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Vecsés Város Polgármestere a Pest megyei Kormányhivatal állami főépítészének PE/AF/00047-4/2020 záró szakmai véleményét követően a 4/2020.(V.11.) rendelettel elfogadta Vecsés város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016.(IV.28.) rendeletének (továbbiakban: VÉSZ) módosítását.


A VÉSZ módosítása 2020. május 26. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 21/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelet a Fő út -Kellner Dr. utca -Tinódi utca –a Fő út északi oldalán lévő Vt-2 építési övezetű teleksáv a Rózsa utcáig –Rózsa utca -Temető utca -Ecseri út –Tó utca –Malom utca –Üllői utca –belterületi határ a József utcáig –József utca -Ady Endre utca –Telepi út –Magdolna utca –Fő út déli oldalán lévő Vt-2, Vt-3 ésVi-Sz-3 építési övezetű teleksáv a Lidl áruház telkéig –Fő út által határolt területre elrendelt változtatási tilalomról.


A VÉSZ módosítás és a 2020. május 26. napjától hatályos egységes VÉSZ az alábbi linkekről tölthető le:

 

4_2020 rendelet_VÉSZ módosítás
6_2016_rendelet_VÉSZ_egységes _hatályos 2020.05.26-tól

Szlahó Csaba polgármester
megbízásából
Berényi Mária
főépítész


 

TÁJÉKOZTATÁS
Vecsés Város településrendezési eszközei módosítása egyeztetési eljárásának lezárásáról



A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) 39.§ (3) bekezdése és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2020.(II.27.) határozatával elfogadta Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: VÉSZ) módosítása tervezetéhez
a)    a Trk. 41.§ szerinti véleményezési eljárása során beérkezett véleményeket és
b)    Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) rendelete szerinti partnerségi egyeztetést. A partnerségi egyeztetés során beérkezett két módosító javaslatról az 52//2020.(II.27.) és az 53/2020.(II.27.) határozataival döntött.

A határozat 4. pontja alapján a dokumentációt megküldtük a Pest megyei Kormányhivatal állami főépítészének a Trk. 40. § szerinti végső szakmai véleményezésre. A VÉSZ módosítás várhatóan 2020. március vagy április hónapban lesz előterjesztve önkormányzati jóváhagyásra.

A végső szakmai véleményezési dokumentáció Vecsés város honlapján a Partnerségi egyeztetés oldalon és nyomtatva a Főépítészi Osztályon tekinthető meg.


Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész


Mellékletek:
VÉSZ módosítás tervezete
Az egyeztetési eljárás elfogadásáról szóló határozatok
Az államigazgatási egyeztetés terviratai
A partnerségi egyeztetés terviratai


 

TÁJÉKOZTATÁS
Vecsés Város településkép védelméről szóló 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet
módosítása partnerségi egyeztetéséről

 


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Tk.) 43/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzatának 213/2019.(XII.10.) határozata alapján elkészült

 


Vecsés Város településkép védelméről szóló 8/2018.(V.31.) rendelete
módosításának egyeztetési dokumentációja,

 


amelynek egyeztetési eljárása a Tk. 43/A.§ szerint történik.

A dokumentáció az alábbi linkekről letölthető, vagy megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi osztályán.

 

2020.01_Tkr.mód dokumentáció.pdf

Az elkészült egyeztetési dokumentációval kapcsolatban 2019. február 12. napján, szerdán 16 órakor lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében, melyre minden érdeklődött várunk.

A településkép védelméről szóló rendelet tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat 2020. február 20. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a Polgármesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.

Vecsés, 2020. január 27.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész

 


TÁJÉKOZTATÁS
Vecsés Város településrendezési eszközei módosítása tervezetének partnerségi egyeztetéséről

 


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Tk.) 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzata határozatai alapján elkészült a hatályos településrendezési eszközök részleges módosításának egyeztetési dokumentációi.

Mint ahogy arról 2019. októberében előzetesen tájékoztattuk az érdekeltelteket, a Tk. 36.§ szerinti teljes eljárással folyamatban van a hatályos településrendezési eszközök néhány területre kiterjedő módosítása, amelynek elkészült a partnerségi és államigazgatási egyeztetési dokumentációja, amely az alábbi linkről letölthető:

    Vecsés Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása-2020.


A dokumentáció nyomtatott formában megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi osztályán is.

Az elkészült egyeztetési dokumentációkkal kapcsolatban 2019. február 12. napján, szerdán 16 órakor lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében, melyre minden érdeklődött várunk.

A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat írásban 2020. február 20. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a Polgármesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész
 


TÁJÉKOZTATÁS
Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosítása partnerségi egyeztetéséről

 


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Tk.) 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzatának 140/2019.(VI.20.) és 213/2019.(XII.10.) határozatai alapján elkészült a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016.(VI.20.) önkormányzati rendeletnek


a szálláshely-rendeltetések és az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges gépjármű-elhelyezési kötelezettség szabályozásával


összefüggő módosításának tervezete, amelynek egyeztetési eljárása a Tk. 41.§ szerint történik.

A dokumentáció az alábbi linkekről letölthető, vagy megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi osztályán.


2020.01_VÉSZ módosítás dokumentáció.pdf
2020.01_mod_6_2016 rendelet HESZ egys.pdf

Az elkészült egyeztetési dokumentációval kapcsolatban 2019. február 12. napján, szerdán 16 órakor lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében, melyre minden érdeklődött várunk.

A VÉSZ tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat 2020. február 20. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a Polgármesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.

Vecsés, 2020. január 21.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész

 


 

TÁJÉKOZTATÁS Vecsés Város településrendezési eszközei módosításának megkezdéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzata határozatai alapján ismét megkezdődik a hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása. A módosítási igénye tulajdonosi kezdeményezés alapján merült fel az elmúlt év során, amelyet Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen támogatott.

 

Tervezett módosítások ismertetése /pdf/


A módosítás céljának bemutatásáról lakossági fórumot tartunk 2019. október 30. napján, szerdán 16 órakor a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében.


A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos előzetes véleményüket, javaslataikat 2019. november 11. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a Polgármesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.


Szlahó Csaba polgármester megbízásából


Berényi Mária főépítész

 


Vecsés Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta


-    a 134/2019.(VI.20.) határozatával Vecsés város 94/2016.(IV.26.) határozatával elfogadott Településszerkezeti tervének módosítását és
-    a 7/2019.(IV.24.) rendeletével Vecsés város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016.(IV.28.) rendeletének módosítását
a 097/12 hrsz-ú erdőterület, a 096/3 hrsz-ú út, a 0289/1 hrsz-ú mezőgazdasági terület, valamint a 0150/11 hrsz-ú erdőterület és a 0150/13 hrsz-ú beépítetlen intézményi terület vonatkozásában.

A jóváhagyott dokumentáció és a partnerségi és államigazgatási egyeztetési-jóváhagyási eljárás terviratai az alábbi dokumentáció letöltésével tekinthető meg:

Vecsés város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása 2019.

Berényi Mária
főépítész


TÁJÉKOZTATÁS Vecsés Város településrendezési eszközei módosítása egyeztetési eljárásának lezárásáról


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) 39.§ (3) bekezdése és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzat képviselőtestülete az 70/2019.(IV.30.) határozatával elfogadta Vecsés város hatályos településrendezési eszközei módosításának államigazgatási és partnerségi egyeztetési eljárását.

A határozat 2. pontja alapján a dokumentációt megküldtük a Pest megyei Kormányhivatal állami főépítészének a Trk. 40. § szerinti végső szakmai véleményezésre. A terv várhatóan 2019. június hónapban lesz előterjesztve önkormányzati jóváhagyásra.

A végső szakmai véleményezési dokumentáció Vecsés város honlapján a Partnerségi egyeztetés oldalon és nyomtatva szerda délutánonként Berényi Mária főépítész asszonynál tekinthető meg.

Vecsés város hatályos településrendezési eszközei módosításának dokumentációja


 

TÁJÉKOZTATÁS Vecsés Város településrendezési eszközei módosításának egyeztetési dokumentációja partnerségi egyeztetéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzata határozatai alapján elkészült a hatályos településrendezési eszközök részleges módosításának egyeztetési dokumentációja. A módosítások tulajdonosi kezdeményezések alapján merültek fel az elmúlt év során.

Az egyeztetési dokumentáció az alábbi linkről tölthető le:

TRT módosítás dokumentáció 2019.pdf

A településrendezési eszközök részleges módosításának egyeztetési dokumentációjával kapcsolatban 2019. február 27. napján, szerdán 16 órakor lakossági fórumot tartunk a Bálint Ágnes Kulturális Központ Fehér-Téhöly termében, melyre minden érdeklődött várunk.

A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat 2019. március 7. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a Polgármesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész


 

TÁJÉKOZTATÁS Vecsés Város településrendezési eszközei módosításának megkezdéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzata határozatai alapján ismét megkezdődik a hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása. A módosítási igények tulajdonosi kezdeményezések alapján merültek fel az elmúlt év során, amelyeket Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen támogatott.

A tervbe vett egyes módosításokra vonatkozó ismertetést a hirdetményt követő linkről tudják letölteni és megtekinteni.

A módosítás céljának bemutatásáról lakossági fórumot tartunk 2018. október 31. napján, szerdán 16 órakor a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében.

A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos előzetes véleményüket, javaslataikat 2018. november 11. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a Polgármesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész

Vecsés TRT módosítás 2018_előzetes tájékoztatás


TÁJÉKOZTATÁS

Vecsés Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta
-    a 200/2018.(IX.04.) határozatával Vecsés város 94/2016.(IV.26.) határozatával elfogadott Településszerkezeti tervének módosítását,
-    a 12/2018.(IX.05.) rendeletével Vecsés város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016.(IV.28.) rendeletének módosítását
a Halmy József tér kiemelt beruházási területre kiterjedően.

A dokumentáció és a tárgyalásos egyeztetési eljárás az alábbi dokumentáció letöltésével tekinthető meg:

Vecsés város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása a Halmy József térre kiterjedően

Berényi Mária
főépítész


 

TÁJÉKOZTATÁS Vecsés Város településrendezési eszközeinek a Halmy József térre vonatkozó módosítása partnerségi egyeztetésének elfogadásáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2018.(VII.31.) határozatával elfogadta a Halmy József tér kiemelt fejlesztési területre vonatkozó TRT módosítás dokumentációjának a partnerségi egyeztetését.


Egyúttal döntött arról is, hogy kezdeményezi a tervmódosítás végső véleményezési eljárásának megindítását a Pest megyei Kormányhivatal állami főépítészénél.

 

 

Halmy tér partnerségi egyeztetés lezárása 2018.07.31


Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész


 

TÁJÉKOZTATÁS
Vecsés Településképi Arculati kézikönyve és Településképi rendelete
jóváhagyásáról


 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 43/A.§ (1) bekezdésének és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzata jóváhagyta Vecsés város Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi rendeletét, amelyek az alábbi linkekről tölthetők le:


Vecsés város Településképi Arculati Kézikönyve (TAK)


TAK jóváhagyó határozat


Vecsés város településképi rendelete (Tkr)


A Településképi Arculati Kézikönyvet és a településképi rendeletet a 2018. június 1. után kezdődő ügyekben kell alkalmazni.


 

TÁJÉKOZTATÁS
Vecsés Város településrendezési eszközei módosítása
jóváhagyásáról
 


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) 43.§ (2) bekezdése és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzat képviselőtestülete a 121/2018.(V.29.) határozatával elfogadta Vecsés város hatályos Településszerkezeti tervének módosítását, valamint Vecsés város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendeletének módosításait részben az új településképi rendelettel, részben az elmúlt év során lefolytatott egyeztetési eljárás során előirányzott módosításokkal összefüggésben.

A jóváhagyott dokumentáció és a Településképi rendelettel kapcsolatos VÉSZ módosítás az alábbi linkekről tölthető le:

Vecsés város hatályos településrendezési eszközei módosításának dokumentációja


Vecsés város helyi építési szabályzatától szóló 6/2016.(IV.28.) rendelet módosítása a településképi rendelettel összefüggésben


 

TÁJÉKOZTATÁS Vecsés Város településrendezési eszközei módosításáról


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzat képviselőtestülete a 63/2018.(III.28.) határozatával döntött a Halmy József tér kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról és a Halmy József teret érintően Vecsés város hatályos településrendezési eszközeinek (továbbiakban: TRT) módosításáról.


A döntés indoka, hogy Vecsés Város Önkormányzata a Kormány által meghirdetett fejlesztési program keretében kézilabda munkacsarnok létesítését tervezi a Halmy József téri általános iskola környezetében. A program keretében megvalósítható mintaterv szerinti kézilabdacsarnok azonban nem helyezhető el az iskola telkén belül, ahogy ezt korábban az Önkormányzat tervezte, szükségessé válik a Halmy József tér közkert részének igénybe vétele erre a célra. A jelenlegi közkert a rajta lévő játszótérrel ugyanezen ingatlannak a Besztercei utca melletti, eddig településközponti intézményterületi besorolású részén lesz pótolva.


A TRT módosítás partnerségi egyeztetése 2018. május 28. napján kezdődött, amikortól a TRT módosítás tervezete már megtekinthető Vecsés Önkormányzat honlapján, a „Partnerségi egyeztetés” oldalon. A tervmódosítással kapcsolatban 2018. július 11. napján, szerdán 17 órakor megismételt lakossági fórumot tartunk, ahol a TRT módosítás tervezetének dokumentációja is megtekinthető és véleményezhető.


A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat  technikai okok miatt meghosszabbított időpontig, 2018. július 19. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a Polgármesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben küldhetik még meg.

 

Tervezet megtekintése /pdf/


Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész"


 

TÁJÉKOZTATÁS


Vecsés Város településrendezési eszközei módosítása
egyeztetési eljárásának lezárásáról

 


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) 39.§ (3) bekezdése és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzat képviselőtestülete az 59/2018.(III.28.) határozatával elfogadta Vecsés város hatályos településrendezési eszközei módosításának államigazgatási és partnerségi egyeztetési eljárását.

A határozat 2. pontja alapján a dokumentációt megküldtük a Pest megyei Kormányhivatal állami főépítészének a Trk. 40. § szerinti végső szakmai véleményezésre. A terv várhatóan 2018. május hónapban lesz előterjesztve önkormányzati jóváhagyásra.

A végső szakmai véleményezési dokumentáció Vecsés város honlapján a Partnerségi egyeztetés oldalon és nyomtatva szerda délelőttönként Berényi Mária főépítész asszonynál tekinthető meg.

Vecsés város hatályos településrendezési eszközei módosításának dokumentációja


 

TÁJÉKOZTATÁS Vecsés Város településrendezési eszközei módosításának egyeztetési dokumentációja partnerségi egyeztetéséről


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzata határozatai alapján elkészült a hatályos településrendezési eszközök részleges módosításának egyeztetési dokumentációja. A módosítások részben tulajdonosi kezdeményezések alapján, részben az önkormányzat vagyongazdálkodásával összefüggésben merültek fel a tervek 2016. év eleji jóváhagyása óta.


 Az egyeztetési dokumentációt az alábbi linkről tudják letölteni és megtekinteni.


A településrendezési eszközök részleges módosításának egyeztetési dokumentációjával kapcsolatban 2018. január 24. napján, szerdán 16 órakor lakossági fórumot tartunk a városháza tanácstermében, melyre minden érdeklődött várunk.


A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat 2018. február 1. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a Polgármesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.


Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész

Vecsés város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – egyeztetési dokumentáció
 


 

TÁJÉKOZTATÁS Vecsés Településképi Arculati kézikönyve, Településképi rendelete és Helyi Építési Szabályzata módosítása tervezeteinek partnerségi egyeztetéséről

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzata megbízása alapján elkészült Vecsés város Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendeletének tervezete, és ehhez kapcsolódóan a hatályos Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezete, melynek partnerségi egyeztetését az Önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően 2017. november 7. napjától kezdjük meg.

 

A Településképi Arculati Kézikönyv elsősorban a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló eszköz. Célja, hogy lényegre törően, mindenki számára érthető módon mutassa be a város építészeti arculatát meghatározó jellemzőket, az épített és természeti környezet értékeit, valamint a közös lakókörnyezetünk minőségi alakításával kapcsolatos elvárásokat, javaslatokat. A kézikönyv összegyűjti a település helyi építészeti stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárásokat, amelyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni. Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek számára is annak érdekében, hogy esztétikus épületek és építmények alakulhassanak ki.

 

Az arculati kézikönyv készítésénél kiemelten fontos szempont, hogy azt széles körű lakossági támogatás övezze, hiszen hosszú távon befolyásolja a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét, a helyi lakosság lakókörnyezetét. Ezért készítésébe bevonjuk a lakosságot is, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába.

 

A településképi rendelet tervezete az arculati kézikönyv alapján készült. Célja a településkép védelme és jövőbeni alakítása a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép érvényesítési eszközök alkalmazásával.

 

Ehhez kapcsolódóan szükséges Vecsés város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016.(IV.28.) rendeletének módosítása, mivel a hatályos jogszabályok alapján az ebben lévő településképre vonatkozó rendelkezéseket már nem lehet alkalmazni, hatályon kívül helyezésük szükséges.

 

A Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet tervezeteit a tervezők

 

2017. november 15. napján, szerdán 16 órakor lakossági fórum

 

keretében mutatják be az érdeklődőknek, amelyet követően válaszolnak a felmerülő kérdésekre és várják a tervezetekkel kapcsolatos véleményeket és további javaslatokat.

 

A tervezetekkel kapcsolatos vélemények, javaslatok írásban is megküldhetők 2017. november 26. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címre vagy levélben a Polgármesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben.

 

Az államigazgatási és partnerségi véleményezést követően a tervezők összegzik a véleményeket, a vitás esetekben ezek befogadásáról vagy elvetéséről a képviselő-testület dönt a jóváhagyást megelőzően. 

 

Szlahó Csaba polgármester megbízásából

Berényi Mária főépítész

 


 

TÁJÉKOZTATÁS Vecsés Város településrendezési eszközei módosításának megkezdéséről

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzata határozatai alapján megkezdődik a hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása. A módosítások részben tulajdonosi kezdeményezések alapján, részben az önkormányzat vagyongazdálkodásával összefüggésben merültek fel a tervek 2016. év eleji jóváhagyása óta.

 

A tervbe vett egyes módosításokra vonatkozó előzetes ismertetést a hirdetményt követő linkről tudják letölteni és megtekinteni.

 

A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos előzetes véleményüket, javaslataikat 2017. július 30. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a Polgármesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.

 

Szlahó Csaba polgármester megbízásából

Berényi Mária főépítész

 

Vecsés TRT módosítás 2017_előzetes tájékoztatás

 


 

TÁJÉKOZTATÁS Településképi Arculati kézikönyv és Településképi rendelet készítésének megkezdéséről

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzata a 156/2017.(V.30.) határozata alapján a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet készítését megkezdi.

 

A Településképi Arculati Kézikönyv elsősorban a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló eszköz. Célja, hogy lényegre törően, mindenki számára érthető módon mutassa be a város építészeti arculatát meghatározó jellemzőket, az épített és természeti környezet értékeit, valamint a közös lakókörnyezetünk minőségi alakításával kapcsolatos elvárásokat, javaslatokat. A kézikönyv összegyűjti a település helyi építészeti stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárásokat, amelyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni. Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek számára is annak érdekében, hogy esztétikus épületek és építmények alakulhassanak ki.

 

Az arculati kézikönyv készítésénél kiemelten fontos szempont, hogy azt széles körű lakossági támogatás övezze, hiszen hosszú távon befolyásolja a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét, a helyi lakosság lakókörnyezetét. Ezért készítésébe bevonjuk a lakosságot, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába.

 

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép érvényesítési eszközök alkalmazásával.

 

Szívesen veszünk fényképeket értékesnek, követendőnek ítélt építészeti részletekről, utcákról és terekről, historikus vagy mai kortárs épületekről. Fontos, hogy a fotók küldésénél a szövegben jelöljék meg, hogy hol található a fényképezett objektum, és milyen szempontok miatt küldi az anyagot.

 

A Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet készítésével kapcsolatos előzetes véleményüket, javaslataikat és ötleteiket a 2017. július 12. napján, szerdán 16 órakor a Bálint Ágnes Művelődési Központ Könyvtárának emeleti tárgyalójában tartandó lakossági fórumon személyesen, vagy 2017. július 22. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a Polgármesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.

 

A Településképi Arculati Kézikönyv véleményezési dokumentációja Vecsés város Önkormányzat honlapján a Partnerségi egyeztetés oldalon lesz majd elérhető, letölthető a későbbiekben. A véleményezés időszakát az erről szóló külön értesítésben jelöljük majd meg és az önkormányzat honlapján és a helyi újságban is közzé teszzük.

 

Szlahó Csaba polgármester megbízásából

Berényi Mária főépítész

 


 

Tájékoztatás Vecsés Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása jóváhagyásról a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel kapcsolatban

 

Vecsés Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. április 26. napján tartott ülésén elfogadta a hatályos településrendezési eszközeinek módosítását a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel kapcsolatban az előzetes partnerségi egyeztetés, a Pest megyei Kormányhivatal állami főépítésze által lefolytatott tárgyalásos államigazgatási egyeztetés, majd ennek eredményeként az állami főépítész  végső szakmai véleményének megküldését követően.

 

A terv jóváhagyott dokumentációja és a hozzá kapcsolódó terviratok az alábbi linkről tölthetők le:

 

LNFR SZT jóváhagyott dokumentáció_2017.04

 

Vecsés város egységes szerkezetű településrendezési eszközei az alábbi oldalon tekinthetők meg és tölthetők le:

 

http://www.vecses.hu/onkormanyzat/telepulesrendezesi

 

Szlahó Csaba polgármester megbízásából

Berényi Mária főépítész


 

Tájékoztatás Vecsés Város Településszerkezeti terve, Építési Szabályzata felülvizsgálatának és részleges módosításának egyeztetési eljárása lezárásáról

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2014.(II.04.) határozatában döntött a  településrendezési eszközeinek felülvizsgálata és részleges módosítása szükségességéről, amely munka 2014. május hónapban indult el.

A településrendezési eszközök a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Trk.) meghatározott új tartalmi és eljárási szabályoknak megfelelően kerültek kidolgozásra - a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban foglalt követelmények figyelembevételével -, és ezt követően partnerségi, önkormányzati és államigazgatási egyeztetésre.

 

Az egyeztetési eljárás elfogadásáról és lezárásáról Vecsés Város Önkormányzata a 254/2015.(XII.15.) határozatával döntött A jelen eljárásban a tervek már nem módosíthatók.

 

Az egyeztetések eredményeit a tervezők átvezették a terveken és ezt megküldtük végső szakmai véleményezés céljából az állami főépítész jogkörében eljáró Pest megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építési Osztálya részére. Az állami főépítészi szakmai vélemény a tervek kisebb mértékű módosítását még igényelheti.

 

Ezt követően a tervek képviselő-testületi jóváhagyása 2016. március-április hónapban várható, és a jóváhagyás után 30 nappal válnak hatályossá.

 

Az alábbi linkeken megtekinthetők a jóváhagyás előtt álló tervek:

 

  1. kötet: Megalapozó vizsgálatok
  2. kötet: Alátámasztó munkarészek
  3. kötet: Jóváhagyásra kerülő munkarészek

Terviratok

 

Vecsés, 2016. február 10.

 

 

Szlahó Csaba

polgármester megbízásából

Berényi Mária főépítész


Észrevételek a nagy forgalmú közutakra (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) és a nagy forgalmú vasutakra (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslataihoz

 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékelésérő és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet a hazai jogrendbe átültető 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően elkészítette a nagy forgalmú közutakra (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) és a nagy forgalmú vasutakra (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatokat.

 

Mivel településünk érintett a társadalmi egyeztetési folyamatban ezért, a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet alapján az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számított 30 napot biztosítjuk.

 

Az érintett fő közlekedési létesítmények intézkedési tervjavaslatai, valamint a kapcsolódó szakmai anyagok az alábbi linkeken érhetők el:

 

 

M0 - Stratégiai zajvédelmi intézkedési terv
 

Pest megye - Vecsés - Stratégiai zajvédelmi intézkedési terv - vasút
 

Általános leírás
 

Műszaki dokumentáció

 

Kérjük észrevételeiket 2016. július 29-ig az alábbi elérhetőségeken:

           

Vecsés Város Polgármesteri Hivatala, Kovács Zoltánné

telefonon:       29/555-225 ( ügyfélfogadási időben )

levélben:         2220 Vecsés, Szent István tér 1.      

e-mail-ben:      titkarsag@vecses.hu

 

Szlahó Csaba

polgármester megbízásából

Berényi Mária főépítész