Testületi ülések Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Meghívó a Képviselő-testület 2019. december 10-i ülésére

 

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete megalkotására a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete megalkotására a helyi környezet védelméről szóló 14/2002. (VIII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete megalkotására a Vecsés, Fő út - Kellner Dr. utca - Tinódi utca - a Fő út északi oldalán lévő Vt-2 építési övezetű teleksáv a Rózsa utcáig - Rózsa utca - Temető utca - Ecseri út - Tó utca - Malom utca -Üllői utca - belterületi határ a József utcáig - József utca - Ady Endre utca - Telepi út - Magdolna utca -Fó út déli oldalán lévő Vt-2, Vt-3 és Vi-Sz-3 építési övezetű teleksáv a Lidl áruház telkéig - Fő út által határolt területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

 

Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

 

Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervéhez

 

Javaslat a Vecsés, 9. számú felnőtt háziorvosi praxis betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

 

Javaslat a 270/2018. (XII.13.) határozat visszavonására és a Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához szükséges terület ingyenes állami tulajdonba adására

 

Javaslat támogató szolgáltatás működtetésére megkötött ellátási szerződés meghosszabbítására

 

Javaslat feladatellátási szerződés megkötésére a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével utcai szociális munka végzésére

 

Javaslat Vecsés város Önkormányzatának képviseletére a Vecsés és Környéke Társulásban

 

Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás 2019. évi munkájáról