Testületi ülések Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Meghívó a Képviselő-testület 2020. június 30-i ülésére

 

Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzésről szóló éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására

 

Tájékoztató a főépítész elmúlt évi tevékenységérő

 

Javaslat útfelújítási pályázat benyújtására a 2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében a Deák Ferenc utca (4746 hrsz.) felújítására

 

Javaslat a Bálint Ágnes Kulturális Központ működésével kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalára

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezésére a 2020/2021. nevelési évre

 

Javaslat a Búcsú 2020. évi közterület-használati díjának megállapítására

 

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 (HEP) felülvizsgálatának elfogadására

 

Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

 

Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő Pilis Utcai Gondozó Szolgálat 2019. évi munkájáról

 

Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2019. évi munkájáról

 

Beszámoló a Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2019. évi munkájáról

 

Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2019. évi munkájáról

 

Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ 2019. évi szakmai tevékenységéről

 

Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2019. évi munkájáról

 

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde és a Semmelweis Bölcsőde Telephelye - Tipegők Bölcsőde 2019. évi munkájáról

 

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2019. évi munkájáról

 

Beszámoló a Sport Bizottság 2019. évi munkájáról

 

Beszámoló a Szociális Bizottság 2019. évi munkájáról

 

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2019. évi munkájáról

 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkájáról