Építési Osztály Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

ÉPÍTÉSI OSZTÁLY ( Telepi u. 58)

 

Ügyintézők:


Magyar Béla

ügyintéző (tel.: 06 29 555 214) Ecser, Maglód, Üllő, Vecsés

 Hatóságunk illetékessége Ecser, Maglód, Üllő és Vecsés településekre terjed ki.
2013. január 1-től az építéshatóság az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) segítségével intézi az ügyfelek ügyeit.
Az építtetők részére az ÉTDR rendszer közvetlenül a kérelem benyújtása előtt elektronikus feltöltő tárhelyet biztosít.
Elérhető: www.etdr.gov.hu honlapon.
Belépési lehetőség :
-ügyfélkapus regisztrációval
-tanúsítvánnyal
-egyedi kóddal
Amennyiben a tisztelt ügyfélnek problémája akad a rendszer használatával, a hatóság munkatársai állnak rendelkezésére, illetve bővebb tájékoztató a http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok címen található.


Tájékozató a kutak engedélyezéséről

 

Tájékoztató a kutak engedélyezéséről /pdf/

 

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017.
(XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete /pdf/

 

Kút üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelem. /pdf/


Vecsés Város 2019. július 24-től hatályos településrendezési eszközei:

 

Településszerkezeti terv

 

94/2016.(IV.26.) határozat a Településszerkezeti terv elfogadásáról
 

1. melléklet: Településszerkezeti tervlap (M=1:10.000)
 

2. melléklet: Védelmi – korlátozási tervlap (M=1:10.000)
 

3. melléklet: A településszerkezeti terv leírása

 

Vecsés Város Helyi Építési Szabályzata

 

6/2016.(IV.28.) rendelet Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

 

Mellékletek:

 

 

2/A. melléklet: a Szabályozási Terv jellemzően a belterületi szelvényei M=1:2000 méretarányban, 2/A-1.-től 2/A-48. tartó sorszámozással

 

Jelmagyarázat       Szelvényezés

 

2A1--2A2--2A3--2A4--2A5--2A6--2A7--2A8--2A9--2A10  
 

2A11--2A12--2A13--2A14--2A15--2A16--2A17--2A18--2A19--2A20  
 

2A21--2A22--2A23--2A24--2A25-- 2A26--2A27--2A28--2A29--2A30  
 

2A31--2A32--2A33--2A34--2A35--2A36--2A37--2A38--2A39--2A40 
 

2A41--2A42--2A43--2A44--2A45--2A46--2A47-- 2A48
 

 

2/B. melléklet: a Szabályozási Terv jellemzően a külterületi szelvényei M=1:4000 méretarányban, 2/B-1.-től 2/B-16.-ig tartó sorszámozással

 

2B1--2B2--2B3--2B4--2B5--2B6--2B7--2B8--2B9--2B10 
 

2B11--2B12--2B13--2B14--2B15--2B16

 

 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér építési szabályzata és szabályzási terve

 

2/2005.(I.18.) rendelet a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási tervéről

 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Szabályozási terve M=1:4000

 


 

Vecsés város Településképi Arculati Kézikönyve (TAK)

 

Vecsés város településképi rendelete (Tkr)

 

Kérelem és adatlap településképi véleményhez (docx)

 

Kérelem és adatlap településképi bejelentési eljáráshoz (docx)


 

Építési Osztály formanyomtatványai:

 


Engedély iránti kérelem - ÉTDR formanyomtatvány

 

 

Elektronikus kapcsolattartás bejelentése

 

 

Statisztikai adatlapok