Adóosztály Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

ADÓOSZTÁLY (Fsz.: 2.)

 

Tel.: 06-29-352-000

 

Vecsés Város közigazgatási területén első fokon az adóosztály látja el a központi adójogszabályokban, helyi önkormányzati rendeletekben a Jegyző hatáskörébe utalt adók (építményadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó), valamint a talajterhelési díjak, adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat.

 

Szilágyiné Bóta Judit-osztályvezető
(Méltányosság ügyek, Idegenforgalmi adó, Adóigazolás)
 
Bátori Pálné-ügyintéző
06-29-555-253
Ügyfélfogadás,
(Építményadó, Talajterhelési díj)

Csanakiné Kiss Rozália-ügyintéző
06-29-555-238
(Adó-és Értékbizonyítványok)

Scheer Klára-ügyintéző
06-29-555-256
Ügyfélfogadás
(Iparűzési adó)

Fogarasi Ildikó-ügyintéző
(Könyvelés)

Varasdi Anikó-ügyintéző
06-29-555-237
(Végrehajtás, Adók módjára behajtandó köztartozások)
 
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 12:30-16:00
Szerda: 8:00-12:00, 12:30-18:00
Csütörtök: 8:00-12:00
 

Az Adóosztály pénzintézeti számlaszámai:


IPARŰZÉSI ADÓ SZÁMLA- 11742283-15392165-03540000
ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA- 11742283-15392165-02440000
GÉPJÁRMŰADÓ SZÁMLA- 11742283-15392165-08970000
IDEGENFORGALMI ADÓ SZÁMLA-11742283-15392165-10060005
TALAJTERHELÉSI DÍJ SZÁMLA- 11742283-15392165-03920000
PÓTLÉK SZÁMLA- 11742283-15392165-03780000
BÍRSÁG SZÁMLA- 11742283-15392165-03610000
ELJÁRÁSI ILLETÉK SZÁMLA- 11742283-15392165-03470000
IDEGEN BEVÉTELEK SZÁMLA- 11742283-15392165-04400000
EGYÉB BEVÉTELEK SZÁMLA- 11742283-15392165-08800000


Tájékoztatás idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályok eltérő alkalmazásáról


Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. február 24-étől nem kell idegenforgalmi adót fizetnie annak a magánszemélynek, aki

 

  • Ukrajna területéről 2022. február 24. napján vagy azt követően érkezett
  • és Magyarországra érkezését megelőzően jogszerűen tartózkodott Ukrajna területén


Nem kell ezeket a vendégeket az idegenforgalmi adó bevallásban adómentességet élvező vendégként feltüntetni.


(A tájékoztatás alapja a Magyar Közlöny 2022. évi 44. számában kihirdetett a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III.7.) Kormányrendelete)


 

Tisztelt Adózók!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy módosultak egyes adózással kapcsolatos jogszabályok.

 


Helyi iparűzési adóban a mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adó mértéke 1 % a 2021. évben végződő adóévben akkor, ha a vállalkozó 2021.02.25-ig nyilatkozik arról, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül. A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhivatalon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhivatal által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.


Idegenforgalmi adót 2021. június 01. napjáig nem kell az adó alanyának (az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt) megfizetnie. Az adó beszedésére kötelezettnek (szállásadó) a megállapított, de be nem szedett adót be kell vallania az adóhatósághoz. 2021.07.01. napjától az idegenforgalmi adót meg kell fizetni, melynek mértéke 300 Ft/vendégéjszaka/fő

2021. december 31-ig előterjesztett kérelemre az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb ötmillió Ft összegű adóra egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést kap az az adózó, aki a kérelemben valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. Nem természetes személy adózónak 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió forintot meg nem haladó összegben mérsékelni kell, ha az adózó gazdasági tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónemre kérhető. Ezeknek a kérelmeknek az ügyintézési határideje 15 nap.

(A tájékoztatás alapja a Magyar Közlöny 2021. évi 121. számában kihirdetett a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény)


 

GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ!


2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és szedi be a gépjárművek után fizetendő gépjárműadót. A fizetendő adó összegéről, a befizetés módjáról és a fizetési határidőkről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal határozatot fog küldeni minden érintett adózónak.

A 2021. évet megelőző évekre kivetett gépjárműadót az önkormányzat gépjárműadó beszedési számlájára kell megfizetni.

 


 

Az Adóosztály hatályos rendeletei

 


 

Az Adóosztály rendeletei (2020.07.15.-ig)

 


 

Tisztelt Adózók!

 


Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi nyomtatványokat csak magánszemélyek és őstermelők használhatják.

A vállalkozások és az egyéni vállalkozók elektronikus ügyintézésre kötelezettek az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban Eüsztv) 9.§ (1) bekezdés aa) pontja) alapján ügyfélként eljáró gazdasági szervezet elektronikus ügyintézésre kötelezett. Az Eüsztv. 1. § 23. pontja alapján az egyéni vállalkozó is a gazdálkodó szervezet fogalmába tartozik. Az elektronikusan benyújtható nyomtatványokat megtalálják az e-önkormányzat portálján. A portál az alábbi linken érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

 

Segédlet elektronikus ügyintézéshez /pdf/

 


Az Adóosztály formanyomtatványai

 


Építményadó főlap
Építményadó "A" betétlap
Építményadó "B" betétlap
Megállapodás építményadóhoz
Méltányossági, részletfizetési és fizetési halasztás kérelem
Adatlap automatikus részletfizetéshez
Kérelem túlfizetés visszaigényléshez
Bevallás talajterhelési díjhoz
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról
Kérelem adóigazolás kiadásához
Adatbejelentés gépjárműadóhoz

 


Hirdetmények