Adóosztály Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

ADÓOSZTÁLY (Fsz.: 2.)

 

Tel.: 06-29-352-000

Vecsés Város közigazgatási területén első fokon az adóosztály látja el a központi adójogszabályokban,
helyi önkormányzati rendeletekben a Jegyző hatáskörébe utalt adók (építményadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó), valamint a központi adónemmel (gépjárműadó), talajterhelési díjak, adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat.


Szilágyiné Bóta Judit-osztályvezető
(Méltányosság ügyek, Idegenforgalmi adó, Adóigazolás)
 
Bátori Pálné-ügyintéző
06-29-555-253
Ügyfélfogadás,
(Gépjárműadó, Építményadó, Talajterhelési díj)

Kolláthné Bradács Tünde-ügyintéző
06-29-555-237
Ügyfélfogadás,
(Adó-és Értékbizonyítványok)

Scheer Klára-ügyintéző
06-29-555-256
Ügyfélfogadás
(Iparűzési adó, Gépjárműadó, Építményadó, Talajterhelési díj)

Fogarasi Ildikó-ügyintéző
(Könyvelés)

Varasdi Anikó-ügyintéző
06-29-555-237
(Végrehajtás, Adók módjára behajtandó köztartozások)
 
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 12:30-16:00
Szerda: 8:00-12:00, 12:30-18:00
Csütörtök: 8:00-12:00
 

 

Az Adóosztály pénzintézeti számlaszámai:


IPARŰZÉSI ADÓ SZÁMLA- 11742283-15392165-03540000
ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA- 11742283-15392165-02440000
GÉPJÁRMŰADÓ SZÁMLA- 11742283-15392165-08970000
IDEGENFORGALMI ADÓ SZÁMLA-11742283-15392165-10060005
TALAJTERHELÉSI DÍJ SZÁMLA- 11742283-15392165-03920000
PÓTLÉK SZÁMLA- 11742283-15392165-03780000
BÍRSÁG SZÁMLA- 11742283-15392165-03610000
ELJÁRÁSI ILLETÉK SZÁMLA- 11742283-15392165-03470000
IDEGEN BEVÉTELEK SZÁMLA- 11742283-15392165-04400000
EGYÉB BEVÉTELEK SZÁMLA- 11742283-15392165-08800000


Tájékoztatjuk tisztelt adózóinkat, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

A fizetés a Magyar Államkincstár által nyitott számlára történő utalással teljesíthető. A számla mentes a kincstári díj fizetés alól, valamint pénzügyi tranzakciós illeték sem keletkezik. A számla felett kizárólag a Magyar Államkincstár rendelkezhet. A devizában történt adófizetés a beérkezéskor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint kerül átváltásra és haladéktalanul átutalásra az önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlájára. A devizában fizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja (Korm.rendelet 1.§ (4) bekezdés alapján). Ezért célszerű az ilyen jellegű utalást néhány nappal hamarabb indítani.

Önkormányzat neve: Vecsés V. Önk.
Számla száma: 10023002-00001813-02120017
Számla IBAN száma: HU13 1002 3002 0000 1813 0212 0017

Felhívjuk figyelmüket, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor minden esetben fel kell tüntetni az IBAN számon túl a számlavezető Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB és a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.

SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB kell feltüntetni.

Más helyi adót (építményadó, idegenforgalmi adó), pótlékot, bírságot csak forintban lehet megfizetni.

Aki a helyi iparűzési adót továbbra is forintban fizeti, annak változatlanul a Vecsés Város Önkormányzata 11742283-15392165-03540000 számú iparűzési adó beszedési számlára kell utalni.

 


Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adója (régi KATA) megszűnésével és a kisadózó vállalkozások tételes adójának létrejöttével (új KATA) összefüggő eljárásról

 


A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régi KATA”, mint adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva – megszűnik. Ezt a változást önkormányzati adóhatóságunkhoz nem kell külön űrlapon bejelenteni, a változást nyilvántartásunkban hivatalból átvezetjük.


A „régi KATA-s adózók adófolyószámláján a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakra már előírt iparűzési adó hivatalból törlésre kerül. Az időarányos iparűzési adót az érintetteknek az önkormányzati adóhatóság iparűzési adó beszedési számlájára 2022. szeptember 15-ig kell megfizetni. (számlaszám: 11742283-15392165-03540000). A vállalkozásoknak és egyéni vállalkozóknak adófolyószámlájukról egyenlegértesítőt küldünk elektronikus úton cégkapura, illetve ügyfélkapura. Az aktuális adószámla egyenleg az Elektronikus Önkormányzati Portálon is megtekinthető. A Portálon bankkártyás fizetésre is van lehetőség. A Portál az alábbi linken érhető el: /https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/


A „régi KATA” adózási mód 2022. augusztus 31-ével való megszűnése önmagában nem jelenti a vállalkozás megszűnését és egyben az iparűzési adóalanyiság megszűnését. Annak az adózónak, aki tevékenységét folytatja, de az új KATA törvény hatálya alá már nem tartozik, vagy lehetne az „új KATA” alanya, de nem kívánja a tételes egyszerűsített iparűzési adóalap megállapítást alkalmazni, a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakról iparűzési adó záróbevallási, illetve adóelőleg-bevallási kötelezettsége nincs. Erről az időszakról bevallást 2023. május 31-ig kell beadnia.


Azoknak az adóalanyoknak, akik az állami adóhatóságnál sikeresen bejelentkeznek az új KATA törvény hatálya alá, lehetőségük van az önkormányzati adóhatóságnál – a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti – egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározás választására (új KATA). melyhez az Elektronikus Önkormányzati Portálon kell a „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS" nevű űrlapon bejelentést tenni. A benyújtás határideje az új KATA tv. hatálya alá kerülést követő 45 napon belül van lehetőség (végső határidő: 2022. október 15-e)! Szeretnénk felhívni külön is a figyelmet arra, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál választani az új KATÁ-t, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell – elektronikus úton - jelenteni az Elektronikus Önkormányzati Portálon található „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS" nevű űrlapon az önkormányzati adóhatóságnak legkésőbb 2022. október 15-ig!
Ezeknek az adózóknak az időarányos adórészek esedékessége: 2022. október 15-e, illetve 2023. január 15-e lesz.


Tájékoztatás idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályok eltérő alkalmazásáról


Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. február 24-étől nem kell idegenforgalmi adót fizetnie annak a magánszemélynek, aki

 

  • Ukrajna területéről 2022. február 24. napján vagy azt követően érkezett
  • és Magyarországra érkezését megelőzően jogszerűen tartózkodott Ukrajna területén


Nem kell ezeket a vendégeket az idegenforgalmi adó bevallásban adómentességet élvező vendégként feltüntetni.


(A tájékoztatás alapja a Magyar Közlöny 2022. évi 44. számában kihirdetett a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III.7.) Kormányrendelete)


 

Tisztelt Adózók!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy módosultak egyes adózással kapcsolatos jogszabályok.

 


Helyi iparűzési adóban a mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adó mértéke 1 % a 2021. évben végződő adóévben akkor, ha a vállalkozó 2021.02.25-ig nyilatkozik arról, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül. A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhivatalon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhivatal által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.


Idegenforgalmi adót 2021. június 01. napjáig nem kell az adó alanyának (az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt) megfizetnie. Az adó beszedésére kötelezettnek (szállásadó) a megállapított, de be nem szedett adót be kell vallania az adóhatósághoz. 2021.07.01. napjától az idegenforgalmi adót meg kell fizetni, melynek mértéke 300 Ft/vendégéjszaka/fő

2021. december 31-ig előterjesztett kérelemre az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb ötmillió Ft összegű adóra egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést kap az az adózó, aki a kérelemben valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. Nem természetes személy adózónak 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió forintot meg nem haladó összegben mérsékelni kell, ha az adózó gazdasági tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónemre kérhető. Ezeknek a kérelmeknek az ügyintézési határideje 15 nap.

(A tájékoztatás alapja a Magyar Közlöny 2021. évi 121. számában kihirdetett a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény)


 

GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ!


2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és szedi be a gépjárművek után fizetendő gépjárműadót. A fizetendő adó összegéről, a befizetés módjáról és a fizetési határidőkről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal határozatot fog küldeni minden érintett adózónak.

A 2021. évet megelőző évekre kivetett gépjárműadót az önkormányzat gépjárműadó beszedési számlájára kell megfizetni.

 


 

Az Adóosztály hatályos rendeletei

 


 

Az Adóosztály rendeletei (2020.07.15.-ig)

 


 

Tisztelt Adózók!

 


Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi nyomtatványokat csak magánszemélyek és őstermelők használhatják.

A vállalkozások és az egyéni vállalkozók elektronikus ügyintézésre kötelezettek az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban Eüsztv) 9.§ (1) bekezdés aa) pontja) alapján ügyfélként eljáró gazdasági szervezet elektronikus ügyintézésre kötelezett. Az Eüsztv. 1. § 23. pontja alapján az egyéni vállalkozó is a gazdálkodó szervezet fogalmába tartozik. Az elektronikusan benyújtható nyomtatványokat megtalálják az e-önkormányzat portálján. A portál az alábbi linken érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

 

Segédlet elektronikus ügyintézéshez /pdf/

 


Az Adóosztály formanyomtatványai

 


Építményadó főlap
Építményadó "A" betétlap
Építményadó "B" betétlap
Megállapodás építményadóhoz
Méltányossági, részletfizetési és fizetési halasztás kérelem
Adatlap automatikus részletfizetéshez
Kérelem túlfizetés visszaigényléshez
Bevallás talajterhelési díjhoz
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról
Kérelem adóigazolás kiadásához
Adatbejelentés gépjárműadóhoz

 


Hirdetmények