Adóosztály Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

ADÓOSZTÁLY (Fsz.: 2.)

 

Tel.: 06-29-352-000

 

Vecsés Város közigazgatási területén első fokon az adóosztály látja el a központi adójogszabályokban, helyi önkormányzati rendeletekben a Jegyző hatáskörébe utalt adók (építményadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó), valamint a talajterhelési díjak, adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat.

 

Szilágyiné Bóta Judit-osztályvezető
(Méltányosság ügyek, Idegenforgalmi adó, Adóigazolás)
 
Bátori Pálné-ügyintéző
06-29-555-253
Ügyfélfogadás,
(Építményadó, Talajterhelési díj)

Csanakiné Kiss Rozália-ügyintéző
06-29-555-238
(Adó-és Értékbizonyítványok)

Scheer Klára-ügyintéző
06-29-555-256
Ügyfélfogadás
(Iparűzési adó)

Fogarasi Ildikó-ügyintéző
(Könyvelés)

Varasdi Anikó-ügyintéző
06-29-555-237
(Végrehajtás, Adók módjára behajtandó köztartozások)
 
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 12:30-16:00
Szerda: 8:00-12:00, 12:30-18:00
Csütörtök: 8:00-12:00
 

Az Adóosztály pénzintézeti számlaszámai:


IPARŰZÉSI ADÓ SZÁMLA- 11742283-15392165-03540000
ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA- 11742283-15392165-02440000
GÉPJÁRMŰADÓ SZÁMLA- 11742283-15392165-08970000
IDEGENFORGALMI ADÓ SZÁMLA-11742283-15392165-10060005
TALAJTERHELÉSI DÍJ SZÁMLA- 11742283-15392165-03920000
PÓTLÉK SZÁMLA- 11742283-15392165-03780000
BÍRSÁG SZÁMLA- 11742283-15392165-03610000
ELJÁRÁSI ILLETÉK SZÁMLA- 11742283-15392165-03470000
IDEGEN BEVÉTELEK SZÁMLA- 11742283-15392165-04400000
EGYÉB BEVÉTELEK SZÁMLA- 11742283-15392165-08800000


 

Tisztelt Adózók!

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel módosultak egyes adózással kapcsolatos jogszabályok.

 

 

 

Helyi iparűzési adóban a mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adó mértéke 1 % a 2021. évben végződő adóévben akkor, ha a vállalkozó 2021.02.25-ig nyilatkozik arról, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül. A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhivatalon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhivatal által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

 

 

Idegenforgalmi adót 2021. január 01. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig nem kell az adó alanyának (az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt) megfizetnie. Az adó beszedésére kötelezettnek (szállásadó) a megállapított, de be nem szedett adót be kell vallania az adóhatósághoz.

 

(A tájékoztatás alapja a Magyar Közlöny 2020. évi 287. számában kihirdetett a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelete, a Magyar Közlöny 2020. évi 294. számában kihirdetett az egyes veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI.13.) Korm.rendelet módosításáról szóló 696/2020. (XII.29.) Kormányrendelete)


 

GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ!


2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és szedi be a gépjárművek után fizetendő gépjárműadót. A fizetendő adó összegéről, a befizetés módjáról és a fizetési határidőkről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal határozatot fog küldeni minden érintett adózónak.

A 2021. évet megelőző évekre kivetett gépjárműadót az önkormányzat gépjárműadó beszedési számlájára kell megfizetni.

 


 

Az Adóosztály hatályos rendeletei

 


 

Az Adóosztály rendeletei (2020.07.15.-ig)

 


 

Tisztelt Adózók!

 


Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi nyomtatványokat csak magánszemélyek és őstermelők használhatják.

A vállalkozások és az egyéni vállalkozók elektronikus ügyintézésre kötelezettek az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban Eüsztv) 9.§ (1) bekezdés aa) pontja) alapján ügyfélként eljáró gazdasági szervezet elektronikus ügyintézésre kötelezett. Az Eüsztv. 1. § 23. pontja alapján az egyéni vállalkozó is a gazdálkodó szervezet fogalmába tartozik. Az elektronikusan benyújtható nyomtatványokat megtalálják az e-önkormányzat portálján. A portál az alábbi linken érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

 

Segédlet elektronikus ügyintézéshez /pdf/

 

 

Az Adóosztály formanyomtatványai

 

 

Elektronikusan kitölthető nyomtatványok:

 

 

Általános tájékoztató a PDF űrlapok kitöltéséhez

 

 

Bejelentkezés, változás-bejelentés

 

Bejelentkezés 2018. (elektronikusan tölthető)

 

Bejelentkezés 2017. (elektronikusan tölthető)

 

Bejelentkezés 2016. (elektronikusan tölthető)

 

Bejelentkezés 2015. (elektronikusan tölthető)

 

Bejelentkezés 2014. (elektronikusan tölthető)

 

Bejelentkezés 2013. (elektronikusan tölthető)

 

Építményadó

 

Építmémyadó 2018

 

Kiegészítő lap 2018

 

Megállapodás 2018

 

Építmémyadó 2014

 

BEVALLÁS 2014 az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (elektronikusan tölthető)

 

Gépjárműadó

 

BEJELENTÉS gépjárműadóról a Vecsés Város önkormányzati adóhatósághoz (elektronikusan tölthető)

 

Helyi iparűzési adó (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)

 

HIPA 2018

 

HIPA adóelőleg kieg. 2018

 

HIPA 2017

 

HIPA adóelőleg kieg. 2017

 

HIPA 2016

 

HIPA adóelőleg kieg. 2016

 

HIPA 2015

 

HIPA adóelőleg kieg. 2015

 

HIPA 2014

 

HIPA adóelőleg kieg 2014

 

Elektronikus iparűzési adó kitöltő rendszer - felhasználó útmutató

 

Bejelentkezés, változás-bejelentés

 

Helyi iparűzési adó (ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén)

 

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén (elektronikusan tölthető)

 

Talajterhelési díj

 

Bejelentés talajterhelési díjról 2018.

 

BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz évről 2012. (elektronikusan tölhető)


 

Az Adóosztály formanyomtatványai

 

 

Nyomtatható nyomtatványok:

 

 

 

Reklámhordozó adó bejelentés 2018

 

Nyomtatvány

 

Desztilláló berendezés tulajdonjogáról bejegyzés

 

Nyomtatvány

 

Magánfőzés bevallás

 

Nyomtatvány

 

Bejelentkezés, változás-bejelentés

 

Bejelentkezés 2018

 

Bejelentkezés 2017

 

Bejelentkezés 2016

 

Bejelentkezés 2015

 

Bejelentkezés 2014

 

Építményadó

 

Építményadó 2018

 

Kiegészítő lap 2018

 

Építményadó 2014

 

BEVALLÁS 2014 az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

 

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

 

Gépjárműadó

 

BEJELENTÉS gépjárműadóról a Vecsés Város önkormányzati adóhatósághoz

 

Helyi iparűzési adó (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)

 

 

HIPA 2018

 

HIPA adóelőleg kieg. 2018

 

HIPA 2017

 

HIPA adóelőleg kieg. 2017

 

HIPA 2016

 

HIPA adóelőleg kieg. 2016

 

HIPA 2015

 

HIPA adóelőleg kieg. 2015

 

HIPA 2014

 

HIPA adóelőleg kieg. 2014

 

 
Helyi iparűzési adó (ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén)
 
 
Talajterhelési díj
 
 
 
 
Adóigazolás kérelem
 

Túlfizetés visszaigénylés
 
 

Méltányossági kérelem magánszemélyek részére
 
 

Hirdetmények