Adóosztály Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

ADÓOSZTÁLY (Fsz.: 2.)

 

Tel.: 06-29-352-000

Vecsés Város közigazgatási területén első fokon az adóosztály látja el a központi adójogszabályokban,
helyi önkormányzati rendeletekben a Jegyző hatáskörébe utalt adók (építményadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó), valamint a központi adónemmel (gépjárműadó), talajterhelési díjak, adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat.


Szilágyiné Bóta Judit-osztályvezető
(Méltányosság ügyek, Idegenforgalmi adó, Adóigazolás)
 
Bátori Pálné-ügyintéző
06-29-555-253
Ügyfélfogadás,
(Gépjárműadó, Építményadó, Talajterhelési díj)

Csanakiné Kiss Rozália-ügyintéző
06-29-555-238
Ügyfélfogadás,
(Adó-és Értékbizonyítványok)

Scheer Klára-ügyintéző
06-29-555-256
Ügyfélfogadás
(Iparűzési adó, Gépjárműadó, Építményadó, Talajterhelési díj)

Fogarasi Ildikó-ügyintéző
(Könyvelés, Gépjárműadó kivetés)

Varasdi Anikó-ügyintéző
06-29-555-237
(Végrehajtás, Adók módjára behajtandó köztartozások)
 
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 12:30-16:00
Szerda: 8:00-12:00, 12:30-18:00
Csütörtök: 8:00-12:00

 

Az Adóosztály pénzintézeti számlaszámai:


IPARŰZÉSI ADÓ SZÁMLA- 11742283-15392165-03540000
ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA- 11742283-15392165-02440000
GÉPJÁRMŰADÓ SZÁMLA- 11742283-15392165-08970000
IDEGENFORGALMI ADÓ SZÁMLA-11742283-15392165-10060005
TALAJTERHELÉSI DÍJ SZÁMLA- 11742283-15392165-03920000
PÓTLÉK SZÁMLA- 11742283-15392165-03780000
BÍRSÁG SZÁMLA- 11742283-15392165-03610000
ELJÁRÁSI ILLETÉK SZÁMLA- 11742283-15392165-03470000
IDEGEN BEVÉTELEK SZÁMLA- 11742283-15392165-04400000
EGYÉB BEVÉTELEK SZÁMLA- 11742283-15392165-08800000


Tisztelt Adózók!
 


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel módosultak egyes adózással kapcsolatos jogszabályok.


Helyi iparűzési adóban a 2020.04.22. és 2020.09.30. között esedékes éves és soron kívüli adóbevallási és a hozzá kapcsolódó adófizetési, valamint adóelőleg bevallási kötelezettséget 2020.09.30.-ig lehet teljesíteni.

Az adóelőleg fizetési határidő nem változik, vagyis 2020.09.15. napjáig be kell fizetni a 2020. adóévre vonatkozó első adóelőleget. Amennyiben a 2019. évről az adóelőleg bevallás kötelezettséget 2020.09.15. napjáig nem teljesítette (mert 2020.09.30.-ig van lehetősége teljesíteni), akkor az előző – korábban bevallott – adóelőleget kell megfizetni. Az így előírt adóelőlegnek a mérséklését az esedékesség előtt kérheti, ha számítása szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el a korábban bevallottak alapján előírt adóelőleg összegét.

Javasoljuk, hogy amennyiben lehetséges 2020.05.31. napjáig – de lehetőleg 2020.09.15. előtt – teljesítsék az adóbevallási kötelezettségüket 2019. évről, mert így vállalkozásuk számára elkerülhető az adóelőleg mérséklési kérelemmel járó többlet adminisztráció.


Helyi adók esetében (önkormányzatunknál az építményadó illetve iparűzési adó esetén) az adómentességi nyilatkozatot az egyesületek, alapítványok, közszolgáltató szervezetek, köztestületek és iparűzési adó esetén a közhasznú és kiemelkedően közhasznú szervezetek 2020.09.30. napjáig nyújthatják be.


Idegenforgalmi adót 2020.04.26. naptól 2020.12.31. napjáig az eltöltött vendégéjszakák után nem kell fizetni azoknak a vendégeknek, akik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) alapján fizetésre kötelezettek lennének. Azonban a szálláshely üzemeltetőjének havonta továbbra is bevallást kell benyújtania az önkormányzathoz, az eddig szokásos módon. A bevallásban fel kell tüntetni az adóköteles (de adót meg nem fizetett) és az adómentes vendégéjszakák számát. A bevallás benyújtásának határideje nem változott. A bevallás nyomtatványban elektronikusan kiszámolódó adót a szálláshely üzemeltetőjének nem kell beszednie, illetve befizetnie az önkormányzathoz. Amennyiben az adott hónapban a szálláshely nem fogadott vendégeket, vagy csak a Htv. 31.§ szerinti adómentes vendégei voltak, akkor a nullás adóbevallást nem kell benyújtani.

Fizetési kedvezményre irányuló eljárás 2020.04.22. napjától a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig illetékmentes és az adóhatóság 15 napon belül bírálja el.
Legfeljebb 5 millió Ft-összegű adóra, egy alkalommal, maximum 6 havi pótlékmentes fizetési halasztás vagy maximum 12 havi pótlékmentes részletfizetés kérhető. A kérelem benyújtásakor igazolni kell, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.
A veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig a nem természetes személy adózó adótartozásának legfeljebb 20 százalékkal, de 5 millió forintot meg nem haladó összegű mérséklését kérheti egy alkalommal, csak egy adónemben, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. A mérséklés után esetlegesen fennmaradó adótartozásra a fentebb leírt kedvezményes fizetési halasztás illetve részletfizetés nem engedélyezhető.

(A tájékoztatás alapja a Magyar Közlöny 2020. évi 144. számában kihirdetett a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 33.§ (4), (5), (6) bekezdés, 36.§, 44.§, 45.§, 53.§)
 GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ!


FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY AZ ÉV KÖZBEN ÉRTÉKESÍTETT GÉPJÁRMŰVEK TULAJDONJOG VÁLTOZÁSÁT MIND AZ ELADÓNAK, MIND A VEVŐNEK BE KELL JELENTENIE AZ OKMÁNYIRODÁNÁL. AMENNYIBEN A GÉPJÁRMŰ TULAJDONJOGÁBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁST AZ ELADÓ A KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT MÓDON BEJELENTETTE, AKKOR A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK IDŐPONTJÁT KÖVETKEZŐ ÉV ELSŐ NAPJÁTÓL NEM MINŐSÜL ADÓALANYNAK. ETTŐL KEZDVE A VEVŐT KELL AZ ADÓ ALANYÁNAK TEKINTENI. AMENNYIBEN SEM AZ ELADÓ, SEM A VEVŐ NEM TESZ ELEGET BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK, AKKOR AZ ELADÓT KELL TOVÁBBRA IS AZ ADÓ ALANYÁNAK TEKINTENI.


 

Az Adóosztály hatályos rendeletei

 


 

Az Adóosztály rendeletei (2014-ig)

 


 

Tisztelt Adózók!

 


Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi nyomtatványokat csak magánszemélyek és őstermelők használhatják.

A vállalkozások és az egyéni vállalkozók elektronikus ügyintézésre kötelezettek az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban Eüsztv) 9.§ (1) bekezdés aa) pontja) alapján ügyfélként eljáró gazdasági szervezet elektronikus ügyintézésre kötelezett. Az Eüsztv. 1. § 23. pontja alapján az egyéni vállalkozó is a gazdálkodó szervezet fogalmába tartozik. Az elektronikusan benyújtható nyomtatványokat megtalálják az e-önkormányzat portálján. A portál az alábbi linken érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

 

Segédlet elektronikus ügyintézéshez /pdf/

 

 

Az Adóosztály formanyomtatványai

 

 

Elektronikusan kitölthető nyomtatványok:

 

 

Általános tájékoztató a PDF űrlapok kitöltéséhez

 

 

Bejelentkezés, változás-bejelentés

 

Bejelentkezés 2018. (elektronikusan tölthető)

 

Bejelentkezés 2017. (elektronikusan tölthető)

 

Bejelentkezés 2016. (elektronikusan tölthető)

 

Bejelentkezés 2015. (elektronikusan tölthető)

 

Bejelentkezés 2014. (elektronikusan tölthető)

 

Bejelentkezés 2013. (elektronikusan tölthető)

 

Építményadó

 

Építmémyadó 2018

 

Kiegészítő lap 2018

 

Megállapodás 2018

 

Építmémyadó 2014

 

BEVALLÁS 2014 az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (elektronikusan tölthető)

 

Gépjárműadó

 

BEJELENTÉS gépjárműadóról a Vecsés Város önkormányzati adóhatósághoz (elektronikusan tölthető)

 

Helyi iparűzési adó (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)

 

HIPA 2018

 

HIPA adóelőleg kieg. 2018

 

HIPA 2017

 

HIPA adóelőleg kieg. 2017

 

HIPA 2016

 

HIPA adóelőleg kieg. 2016

 

HIPA 2015

 

HIPA adóelőleg kieg. 2015

 

HIPA 2014

 

HIPA adóelőleg kieg 2014

 

Elektronikus iparűzési adó kitöltő rendszer - felhasználó útmutató

 

Bejelentkezés, változás-bejelentés

 

Helyi iparűzési adó (ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén)

 

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén (elektronikusan tölthető)

 

Talajterhelési díj

 

Bejelentés talajterhelési díjról 2018.

 

BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz évről 2012. (elektronikusan tölhető)


 

Az Adóosztály formanyomtatványai

 

 

Nyomtatható nyomtatványok:

 

 

 

Reklámhordozó adó bejelentés 2018

 

Nyomtatvány

 

Desztilláló berendezés tulajdonjogáról bejegyzés

 

Nyomtatvány

 

Magánfőzés bevallás

 

Nyomtatvány

 

Bejelentkezés, változás-bejelentés

 

Bejelentkezés 2018

 

Bejelentkezés 2017

 

Bejelentkezés 2016

 

Bejelentkezés 2015

 

Bejelentkezés 2014

 

Építményadó

 

Építményadó 2018

 

Kiegészítő lap 2018

 

Építményadó 2014

 

BEVALLÁS 2014 az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

 

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

 

Gépjárműadó

 

BEJELENTÉS gépjárműadóról a Vecsés Város önkormányzati adóhatósághoz

 

Helyi iparűzési adó (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)

 

 

HIPA 2018

 

HIPA adóelőleg kieg. 2018

 

HIPA 2017

 

HIPA adóelőleg kieg. 2017

 

HIPA 2016

 

HIPA adóelőleg kieg. 2016

 

HIPA 2015

 

HIPA adóelőleg kieg. 2015

 

HIPA 2014

 

HIPA adóelőleg kieg. 2014

 

 
Helyi iparűzési adó (ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén)
 
 
Talajterhelési díj
 
 
 
 
Adóigazolás kérelem
 

Túlfizetés visszaigénylés
 
 

Méltányossági kérelem magánszemélyek részére
 
 

Hirdetmények