Vagyongazdálkodási Osztály Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Vagyongazdálkodási Osztály (2220 Vecsés, Telepi út 58.)

Geiger Gizella osztályvezető     tel: 06-29/550-290
a Vagyongazdálkodási Osztály működéséhez kapcsolódó bármely ügyben

Ardai Péter vezető-főtanácsos    tel: 06-29/550-291
városi és intézményi beruházások,
közterület-foglalási engedélyek kiadása

Berkes-Török Katalin tanácsos   tel: 06-29/550-291
önkormányzati ingatlan vagyon nyilvántartása, adásvételi szerződések, bérleti szerződések

Eftimie Izabella tanácsos    tel: 06-29/550-290
közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulások, behajtási engedélyek, hozzájárulások


Tóth Zsuzsanna vezető-főtanácsos  tel.: 06-29/550-290
útjavításokkal, közművekkel kapcsolatos ügyintézések, útépítés, forgalmi rend változások
 
Ügyintézések:

Tájékoztatás közterület-foglalás intézéséről

Közterület-foglalási engedélyt kell kérni: építőanyag, törmelék közterületen történő 48 órán túli tárolására, alkalmi és mozgó árusítás, üzlethelyiség előtti külső árusítás, hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezése, vendéglátóipari terasz létesítése esetén, rendezvény lebonyolításához.
(A kérelem letölthető a formanyomtatványok link alatt.)

Közterület foglalási engedélyhez csatolandó:
- 4,5 m illetve 9 m magasságon túl építési engedély szükséges hirdető-berendezések       elhelyezése esetén
- közútkezelői hozzájárulás

Új járdaépítés

a Vecsési Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán átvehető a nyomtatvány, amelyen igényelhető a járdaépítéshez szükséges térkő, egyben átvehető a járdaépítés műszaki előírása is.
Az igénylés jogosságának ellenőrzését követően a Polgármesteri Hivatal a térkő igényt továbbítja  a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft-hez (Károly u. 2.) . A további ügyintézést a Kft. bonyolítja.
Az elkészült járda a Polgármesteri Hivatal részéről ellenőrzésre kerül.

Kátyú, járdahiba, közlekedési táblahiány vagy megrongált közlekedési tábla bejelentése

a Vecsési Városgondnok Kft. (Károly u. 2.) 24 órás, állandó ügyeletet tart, ahol személyesen vagy telefonon lehet bejelentést tenni (tel.: 06-29-350-563)

munkaidőben (hétfő-csütörtök: 7.30 - 16.00 , pénteken: 7.30 - 13.00 óra között) a bejelentések a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán is megtehetőek (tel.: 06-29-550-290, 06-29-550-291)
A bejelentést és az ellenőrzést követően a Polgármesteri Hivatal vagy a Vecsési Városgondnok Kft. intézkedik a szükséges javítási munka elvégzéséről.

Közművekkel kapcsolatos ügyintézés

Minden közmű közterületen történő fektetéséhez, illetve szereléséhez terv jóváhagyás szükséges, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérésével.

A jóváhagyás megadása után a munka megkezdéséhez útbontási engedély kérése szükséges.

Ezek hiányában munkavégzés nem végezhető (engedély nélküli közműépítés pénzbírság kiszabását vonja maga után).

Felvilágosítást ad Geiger Gizella osztályvezető és Tóth Zsuzsanna vezető-főtanácsos (06-29-550-290).

Ügyintézés szennyvízcsatorna bekötés esetén

2003-ban Vecsés Városban befejeződött a belterületen való teljes szennyvízcsatorna építés. Ez azt jelenti, hogy a lakóépületek előtt gerincvezeték, az ingatlanok telekhatáráig bekötővezeték került kiépítésre.

Előfordulhat, főleg a régen készült csatornáknál, illetve telekmegosztásokat követően, hogy az ingatlan nincs bekötővezetékkel ellátva. Ebben az esetben a következő a teendő:

a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel (a továbbiakban: DPMV Zrt.) történt egyeztetés alapján pontosítani kell, hogy a szennyvízcsatorna dokumentációban a bekötés nem szerepel (Szennyvízelőkezelő telep, Gyáli út, ügyintéző: Fehér Bálint tel.: 06-29-350-215)

a bekötési igényt be kell jelenteni a Vagyongazdálkodási Osztályon Eftimie Izabellánál személyesen, illetve telefonon (06-29-550-290), az osztály szakipari vállalkozóval a bekötést elvégezteti

Az ingatlan bekötővezetékkel a telekhatárig ellátott:

a vezeték helyének meghatározása dokumentáció alapján (Szennyvízelőkezelő telep, Gyáli út, ügyintéző: Fehér Bálint tel.: 06-29-350-215)

2 pld. - zöld - bekötési nyomtatvány beszerzése (DPMV Zrt. Vecsés, Kossuth L. u. 38-40.)

a nyomtatványon ingatlanon belüli vezeték bekötési vázrajzának elkészítése (tervező vagy kivitelező)

a belső vezeték megépítése megfelelő lejtéssel. A bekötővezetékhez 160 mm-es átmérőjű PVC tisztítónyílás beépítésével csatlakoztatható a házi bekötés.

a tisztítónyílás szabályos beépítése és a munka átvétele miatt, a tisztítónyílás környékét földdel visszatölteni csak a DPMV Zrt. ellenőrzése után lehetséges (Fehér Bálint 06-29-350-215)
 


 

A Vagyongazdálkodási osztály formanyomtatványai

 

 

 

Behajtási engedély kérelem

 

Közterület foglalási engedély kérelem

 

Bontási engedély kérelem

 

Térkő igénylő lap