Ügytípus katalógus Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Adóosztály

adó- és értékbizonyítvány

adóigazolás

adók módjára behajtandó köztartozások

építményadó

gépjárműadó

idegenforgalmi adó

iparűzési adó

magánfőzés adója

méltányossági eljárás

talajterhelési díj

túlfizetés visszaigénylése

 

 

Igazgatási Osztály

 

anyakönyv

birtokvédelem

hagyaték

hatósági bizonyítvány

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása

jegyzői igazolás kiállítása lakóingatlan lefoglalásának, illetve kiürítésének bejelentéséről

jegyzői igazolás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsi....

kereskedelmi tevékenység bejelentése

köztemetés

lakcímfiktiválás

működési engedély

rendkívüli települési támogatás

rendszeres gyermekvéselmi kedvezmény

szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentés

telephely létesítése telepengedéllyel, vagy bejelentési kötelezettséggel

települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

települési támogatás rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez

vásár, piac, bevásárlóközpont üzemeltetési engedély

zenés, táncos rendezvények

 

 

Vagyongazdálkodási Osztály

 

behajtási engedély súlykorlátos utakra

ingatlanok adásvétele

közterület foglalás

közterületen végzett bontási munkák

közútkezelői hozzájárulás

önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

 

Építési Osztály

 

bontási engedélyezési eljárás

egyszerű bejelentés

engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás

építési engedélyezési eljárás

fennmaradási engedélyezési eljárás

használatbavételi engedélyezési eljárás

használatbavétel tudomásulvételi eljárás

hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás

jogutódlás tudomásulvételi eljárás

országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás

összevont engedélyezési eljárás

településképi bejelentési eljárás

településképi véleményezési eljárás

 

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

 

állatvédelmi panaszok ügyintézése

méhészetekkel kapcsolatos ügyintézés

zajhatárérték megállapítással, zajpanaszokkal kapcsolatos ügyintézés

termőföld haszonbérleti és adás-vételi szerződések hirdetményi úton történő közzétételének ügyintézése

növényvédelemmel, gyom- és parlagfű fertőzött, elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés

közterületi és ingatlanon belüli fás szárú növény kivágására irányuló kérelemmel, fás szárú növényekre irányuló 

környezet- és természetvédelemre irányuló panaszokkal kapcsolatos ügyintézés

 

 

Hatályos jogszabályok jegyzéke

 

Adóosztály

Építési Osztály

Igazgatási Osztály

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

Vagyongazdálkodási Osztály