Ügytípus katalógus Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Adóosztály
 
 
Igazgatási Osztály
 
anyakönyv
birtokvédelem
hagyaték
hatósági bizonyítvány
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása
jegyzői igazolás kiállítása lakóingatlan lefoglalásának, illetve kiürítésének bejelentéséről
jegyzői igazolás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsi....
kereskedelmi tevékenység bejelentése
köztemetés
lakcímfiktiválás
működési engedély
rendkívüli települési támogatás
rendszeres gyermekvéselmi kedvezmény
szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentés
telephely létesítése telepengedéllyel, vagy bejelentési kötelezettséggel
települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
települési támogatás rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez
 
Vagyongazdálkodási Osztály
 
behajtási engedély súlykorlátos utakra
ingatlanok adásvétele
közterület foglalás
közterületen végzett bontási munkák
közútkezelői hozzájárulás
önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása
 
Építési Osztály
 
bontási engedélyezési eljárás
egyszerű bejelentés
engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás
építési engedélyezési eljárás
fennmaradási engedélyezési eljárás
használatbavételi engedélyezési eljárás
használatbavétel tudomásulvételi eljárás
hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás
jogutódlás tudomásulvételi eljárás
országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás
összevont engedélyezési eljárás
településképi bejelentési eljárás
településképi véleményezési eljárás
 
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály
 
állatvédelmi panaszok ügyintézése
méhészetekkel kapcsolatos ügyintézés
zajhatárérték megállapítással, zajpanaszokkal kapcsolatos ügyintézés
termőföld haszonbérleti és adás-vételi szerződések hirdetményi úton történő közzétételének ügyintézése
növényvédelemmel, gyom- és parlagfű fertőzött, elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés
közterületi és ingatlanon belüli fás szárú növény kivágására irányuló kérelemmel, fás szárú növényekre irányuló 
környezet- és természetvédelemre irányuló panaszokkal kapcsolatos ügyintézés
 
Hatályos jogszabályok jegyzéke
 
Adóosztály
Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály
Vagyongazdálkodási Osztály