Titkárság Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Titkárság (emelet, 16. szoba)

 

A Titkárság hatáskörébe tartoznak a Képviselő-testület működésével, jogi képviselettel kapcsolatos feladatok, személyzeti és munkaügyi feladatok, valamint egyéb szervezési és ügyviteli feladatok. Így:
 

  • a testületi munkához kötődően egyebek mellett közreműködik az ülések és a közmeghallgatás előkészítésében; gondoskodik azok megszervezéséről, lebonyolításáról;
  • nyilvántartást vezet az önkormányzati rendeletekről, testületi határozatokról, jegyzőkönyvekről stb.
  • a jogi képviselettel kapcsolatosan közreműködik a jegyző törvényességi felügyeleti jogkörébe tartozó feladatok ellátásában;
  • segíti a bizottságok és a nemzetiségi önkormányzatok munkáját;
  • segíti az alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek, lakossági informális szerveződések, civil szervezetek munkáját, azokkal kapcsolatot tart;
  • koordinálja az európai parlamenti, országgyűlési és önkormányzati képviselők, a bírósági ülnökök választásával, valamint a népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatokat;
  • közreműködik a közérdekű panaszok, javaslatok rendezésében;
  • ellátja a jogharmonizációs és az e-közigazgatást szervező feladatokat;
  • személyzeti és munkaügyi feladatokat lát el a jegyző és a polgármester munkáltatói jogkörén belül dolgozók tekintetében;
  • ügyviteli feladatokat végez a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei munkájához kapcsolódóan.

Elérhetőségek:
 

tel.: 06-29-352-000/111-es vagy 112-es mellék

 

Munkatársak:

 

Nagyné Albert Ildikó titkárságvezető (06-29-555-202)

 

Hrozik Tímea ügyintéző (06-29-555-211)

 

Vighné Bárány Tímea ügyintéző (06-29-555-206)


Balatoni - Domján Dalma ügyintéző (06-29-555-206)