Pénzügyi Osztály Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

PÉNZÜGYI OSZTÁLY (főbejárat emelet 5.szoba)

 

Pénztár/Földszint


Pénztár nyitva tartás:

 

lakossági

 

hétfő 13:00-tól 15:30-ig
szerda 8:00-tól 12:00-ig és 13:00-tól 17:30-ig
csütörtök 8:00-tól 12:00-ig

 

 

intézményi


kedd 8-tól 12-ig
csütörtök 8-tól 12-ig

 

Minden hónap 5-ig -szerdai napon- történik a lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodottak szociális segélye, nyugdíjkorhatárt eléri 5 éven belül szociális segély


Pénztár
Telefon:+36 29 555-228

 

Bencsik Lászlóné főelőadó
-az összes bérjellegű kifizetés számfejtése. Pénztáros

 

Tóth Erika főelőadó


 - az Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj kifizetését követően a kötelezettek tartozásainak  kimutatása. összesített segélyek leigénylése; Közhasznú munkások jelentése a Munkaügyi Központ felé. A számlák utalása.


emelet 5.


Tóth Erika osztályvezető
Telefon:+36 29 555-254
Fax: +36 29 555-224

 


emelet 5.

Telefon:+36 29 555-223
Fax: +36 29 555-224

 

Bende Péterné főelőadó


- Kötelezettségvállalással kapcsolatos szerződések nyilvántartása. NAV felé havi bevallások elkészítése.


Stiller Róza főelőadó


-végzi a kamatmentes kölcsön elidegenítési tilalmának bejegyzését és törlését, kintlévőségek nyilvántartását (csekk és egyenleg küldés, hátralékosok felszólítása, nem teljesítés esetén jogi útra terelés).Számlák kiállítása az Önkormányzat részéről az Önkormányzat tulajdonában lévő területek, épületek bérbeadásának számlázása, kiegyenlítés figyelése nem teljesítés esetén a felszólítások küldése, jogi úton történő behajtás. Statisztikai adatszolgáltatás. Intézmények számláinak átvétele alaki, formai, tartalmi- számszaki ellenőrzése, intézményi előlegek elszámolása

 


Farkas Tímea főelőadó 

 

 

Számla és pénzügyi ellenjegyzési jogköre van, kötelezettség vállalásoknál a fedezet meglétének ellenőrzése és igazolása, a SALDO rendszerben a kötelezettségvállalás rögzítése, karbantartása, a beérkező Intézményi banki számlák iktatása a SALDO-rendszerben, KÖT-VÁL-hoz való csatolása, a SALDO rendszerben a banki tételek teljesítetté tétele, közreműködik a leltározás végrehajtásában, az analitikus és a szintetikus (főkönyvi) nyilvántartások egyezetésében, leltárkiértékelésben, támogatások nyilvántartása;és elszámolásának figyelemmel kísérése, kormányrendeletekben meghatározott időpontokra elkészítendő beszámolókhoz szükséges leltárak összeállítása, az Önkormányzat által nyújtott Támogatások elszámoltatása.

 

 

Emelet 5.
Telefon:+36 29 555-216
Fax: +36 29 555-224


Hirsch Nikolett előadó


-feladata a csatorna hozzájárulás, rákötéssel kapcsolatos ügyintézés, szerződéskötés, fizetés teljesítésének ellenőrzése. Csatorna közmű részletfizetés  pénzügyi teljesítésének figyelése, év végi egyenlegközlés csekkek megküldése, teljesítés elmaradása esetén felszólítás küldése, további nem teljesítés esetén az adóosztálynak átadásra kerül behajtásra. Könyvelés


Harsányiné Kovács Viktória főelőadó


-könyvelés


Juhász Béla főelőadó


-könyvelés