Minőségpolitika Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Minőségpolitika

 

A Vecsési Polgármesteri Hivatal rendeltetése az önkormányzat működésének segítése, az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A modern közigazgatás területén legfontosabb elvárási követelmény, hogy növekedjen az igazgatási munka hatékonysága és minősége, erősödjön az állampolgárokat és az ügyfeleket szolgáló jellege.

A Polgármesteri Hivatal környezeti tényezőinek folymatos monitorozásával, az érdekelt felek szükségleteire és elvárásaira is figyelve célunk, hogy a jövőben egyszerűbb, gyorsabb, költségtakarékosabb, jogszerűbb közigazgatási szolgáltatás legyen, váljon rendszeresebbé a közigazgatás külső és belső ellenőrzése.

A közigazgatás egyik legfontosabb feladata, hogy minden állampolgári igény felé nyitott és könnyen elérhető, magas szintű szolgáltatásokkal álljon rendelkezésre, mely a mindennapi feladatokat folyamatosan és zökkenőmentesen ellátja. Ezen elvek megvalósítását a Polgármesteri Hivatal is célul tűzte ki.

A Polgármesteri Hivatal feladatainak végrehajtása során magas szintű ügyintézésre, a törvényesség betartására, továbbá együttműködésre törekszik mind az állampolgárokkal, mind pedig a Képviselő-testülettel és a társadalmi szervezetekkel.

A Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársával szemben alapvető elvárás, hogy megfelelő felkészültséggel, pontos, udvarias ügyintézéssel álljanak az ügyfelek – helyi lakosság, képviselő-testület, önkormányzati intézmények – rendelkezésére. Ennek érdekében az előírt szakszerű ismeretek és képzések elsajátításával igyekezzenek megfelelni az elvárásoknak.

Céljaink megvalósulásának egyik alapvető eszköze az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kialakítása, folyamatos fejlesztése, a külső és belső követelményeknek való megfelelés, amely mellett a Polgármesteri Hivatal vezetése elkötelezte magát és kinyilvánította törekvését e rendszer bevezetésére. A Polgármesteri Hivatal vezetése a rendszer megvalósításánál számít valamennyi munkatárs aktív közreműködésére.

A rendszer működtetésétől a következő eredményeket várjuk:

  • Erősödjön a Polgármesteri Hivatal, s ezen keresztül az önkormányzat megítélése.
  • Váljon felkészültté az önkormányzat Hivatala a nyugat-európai standardok szerinti működésre.
  • Legyenek egyértelműek, szabályozottak a minőségirányítással kapcsolatos feladatok és felelősségi viszonyok.
  • Csökkenjenek a nem megfelelő teljesítésből eredő veszteségek.
  • Javuljon a vezetés információ ellátottsága, a döntés-előkészítés, és a döntések színvonala.
  • Bővüljenek a vezetők és az alkalmazottak ismeretei, a munkatársak alkalmassá váljanak a rendszer irányítására, illetve működtetésére.
  • Váljon alkalmassá a rendszer független, harmadik fél általi nemzetközi tanúsításra, s ezáltal egy nemzetközileg ismert és elismert minőségirányítási szabvány szerinti működésre.

 

Vecsés, 2017. 07. 03.

 

 

 

 

 

Szlahó Csaba

Mohainé Jakab Anikó

polgármester

jegyző