Közbizt. és Körny. Osztály Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

 

 

Elérhetőségek:

 

Hivatali telefonszám: 06/29-555-225

 

 

Rózsa Balázs - osztályvezető - 06/30-430-6230

 

Kovács Zoltánné - ügyintéző - 06/30-668-6932

 

Molnár Péter (1985) - közterület felügyelő - 06/30-815-3347

 

Molnár Péter (1992) - közterület felügyelő - 06/30-201-1046

 

Palotai Lajos - közterület felügyelő - 06/30-340-6284

 

Sebestyén László - közterület felügyelő - 06/30-668-6914

 

Tardi István - közterület felügyelő - 06/30-668-6909

 

Csaja Tibor - mezőőr - 06/30-572-3913

 

Szabó Dániel - mezőőr - 06/30-572-6146

 

Szabó Máté - mezőőr - 06/30-572-7012

 

Bökény Gábor - piacgondnok - 06/30-504-0576

 


 

Feladatok:

 

Illetékességi terület: VECSÉS

 • Ellátja a jegyzői hatáskörbe utalt környezetvédelmi igazgatási feladatokat;
 • Ellátja a helyi természetvédelmi igazgatási feladatokat;
 • Ellátja a növényvédelmi igazgatási feladatokat;
 • Ellátja a jegyző feladatait a vásárok és piacok tekintetében;
 • Ellátja a település állategészségügyi feladatait;
 • Ellátja a közterület-felügyelet (4 közterület felügyelő útján) feladatait, melyen belül
 • ellátja a közterületi rend- és tisztaságvédelmi feladatokat az önkormányzat illetékességi területén, közterületein;
 • ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, ennek kertében a közterületen folytatott engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét;
 • ellenőrzi a közterület használatának jogszerűségét, nem jogszerű használat esetében köteles eljárást kezdeményezni, illetve intézkedést tenni;
 • intézkedés előtt köteles felügyelői minőségét szóban közölni, magát – szolgálati igazolvánnyal és egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvénnyel – igazolni;
 • ellátja a területtel kapcsolatos szabálysértési feladatokat, így közreműködik pl.: közlekedés szabályainak kisebb megsértésével, útüggyel, vásári és piaci szabályok megsértésével kapcsolatos szabálysértési eljárásokban;
 • végzi a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzési, megakadályozási, megszakítási, megszüntetési feladatait, illetve a szankcionálást;
 • végzi a helyszíni bírságolási tevékenységet;
 • közreműködik az épített és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, az állategészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában;
 • ellátja az útellenőri feladatokat.
 • Ellátja az alábbi környezetvédelemmel és mezőgazdasággal kapcsolatos feladatokat:
 • illegális hulladéklerakás,
 • élővíz-szennyezés,
 • parlagfűvel szennyezett területek,
 • környezetvédelmi szakvélemény kérése,
 • állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos bejelentések megvizsgálása, eljárás lebonyolítása,
 • kóbor ebek befogásának és elszállításának elrendelése. (Gyepmester: HERCZIG JÓZSEF - 06-20-964-3025, 06-70-364-9503),
 • állati eredetű hulladékok, tetemek begyűjtésének és elszállításának elrendelése,
 • méhészetekkel kapcsolatos ügyintézés,
 • kártevő (rágcsáló) állatok elszaporodását gátló intézkedések megtétele,
 • közterületi fakivágások engedélyezése,
 • földügyekkel kapcsolatos ügyintézésben való segítségnyújtás, külterületi ingatlanok beazonosítása.

Ellátja a mezőőrség (3 mezőőr útján) feladatait, melyen belül

 • jogosult és köteles az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani;
 • azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni;
 • azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a rendőrségre bekísérni;
 • a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a rendőrségnek átadni.

 


 

Közterületről elszállított gépkocsik listája. /letölthető állomány Pdf/

 

Vecsési térfigyelő kamerák. /Pdf/

 


Fontosabb tudnivalók:

 

 

 • Gyepmester
 
A gyepmester éjjel-nappal hívható kisállat (kutya, macska) tetem begyűjtése közterületről, valamint eb befogása közterületről, és chip leolvasás esetén!
 
Egyéb díjak:
 • ember marás esetén a kutya tulajdonosa által fizetendő díj: 25.000,- Ft+ÁFA megfigyelési díj
 • élőállat elszállítás lakosságtól: 10.000,- Ft+ÁFA/db.
 • kisállat tetem elszállítása lakosságtól: 10.000,- Ft+ÁFA/db.
 • nagyállat tetem elszállítása lakosságtól: 70.000,- Ft+ÁFA/db. + 20.000,- Ft+ÁFA/db. kiszállási díj
 • befogott eb kiváltása: 3.000,- Ft (amennyiben nem tudja a tulajdonos igazolni a kutya chippelését és oltását, az oltás és chippelés plusz költséget jelent!)

  Vállalkozási szerződés gyepmesteri feladatok ellátására.
 • Patkányirtás

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy városunkban a Bábolna Bio – az Önkormányzattal történő megállapodás alapján - kéthetente szerdán 8 és 13 óra között a lakossági és intézményi bejelentések figyelembe vételével patkányirtást végez.

Bejelentést lehet tenni személyesen a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztályon ügyfélfogadási időben, valamint - telefonon – a 06-29-555-225-ös telefonszámon!

 

 • Tűzgyújtási tilalom

 

Ezúton is tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vecsésen egész évben tűzgyújtási tilalom van érvényben! Szigorúan tilos a kerti zöldhulladék, avar és egyéb hulladék égetése! A fentiek betartását az Önkormányzat közterület felügyelői és mezőőrei útján ellenőrzi, melynek megszegése bírságot vagy feljelentést vonhat maga után! A zöldhulladék elszállításához átlátszó zsák vásárolható a Polgármesteri Hivatalban vagy a Vecsési Városgondnok Kft-nél, és az abban az ingatlan elé kihelyezett zöldhulladékot a Vecsési Városgondnok Kft. munkatársai elszállítják! Kérjük a Lakosságot az előírások betartására!

 

 • Tájékoztatás a légszennyezésről, és annak következményeiről

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormány rendelet 4. §-a szerint Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2002. (VIII.8.) a helyi környezet védelméről szóló rendeletében így szabályozza a levegő védelmét:

 

„5.§ (1) Vecsés város az országos levegő-minőségvédelmi besorolás szempontjából védett,

 

I. kategóriába tartozik. A település belterületén légszennyező anyagok ártalmas mennyiségben történő kibocsátásával járó minden tevékenység tilos.

 

(2) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos.”

 

A levegőtisztaság-védelmi ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala az alábbi ügyekben jár el első fokon:

 

 • legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával,
 • a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával,
 • az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,
 • a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel,
 • a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással.

 

Az egyéb elsőfokú hatósági jogkört a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség gyakorolja!

 

Ezúton is megkérjük Önöket, hogy tartózkodjanak a környezetet károsító és a közösségi együttélést zavaró anyagok égetésétől, melyet előre is köszönünk!

 

Kérjük továbbá, ha ilyen jellegű levegőszennyezést tapasztalnak városunkban, akkor értesítsék a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatalát (2220 Vecsés, Szent István tér 1., telefon: 06/29-555-235)

 

 • Felhívás kutyasétáltatással kapcsolatban

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy kutyát közterületen kizárólag pórázzal (harapós kutyát szájkosárral!) szabad csak sétáltatni! A Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják a fentiekben leírtakat, ezért kérjük a jogszabályban foglaltak szigorú betartását!

 

 • Felhívás konténerrel kapcsolatban

 

Vecsés városa folyamatosan fejlődik, épül, szépül. Számos utca új burkolatot kapott, rengeteg járda, közterület megújult, díszburkolatot kapott. Ezek megóvása, védelme mindannyiunk érdeke, közös ügyünk.  Kérünk ezért mindenkit, hogy amennyiben konténert rendelnek, az alábbiakra legyenek tekintettel:

 

• Konténer közterületen tárolása - 48 órán túl - csak és kizárólag közterület foglalási engedéllyel lehetséges, melyet a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (2220 Vecsés, Telepi út 58. – 06/29-550-291) tudnak beszerezni!

 

• Gyalogos járdaszakasz lezárása konténerrel tilos!

 

• Konténert elsődlegesen magánterületen célszerű használni. Amennyiben viszont valamilyen okból kifolyólag ez nem lehetséges, és a konténer az úttest szegélykövére, díszburkolatra, felújított járdaszakaszra kerül, minden esetben kötelező fa talpfa használata, hogy az esetleges sérüléseket elkerüljük! Kérjük a lakosságot, hogy a konténert lerakótól kérje a talpfák használatát az állagmegóvás miatt!

 

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

 • Parkolási felhívás

 

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy Vecsésen a Miklós utcában csak és kizárólag a kialakított parkolóhelyeken szabad parkolni! Az Eötvös utca felőli nagy parkoló szintén a lakosság szíves használatára vár, akár hivatali ügyintézés, akár a Miklós utcai üzletekben történő vásárlás, vagy a Kulturális Központ nyújtotta lehetőségek igénybevétele esetén. A Miklós utca Telepi út és Önkormányzati parkoló közti szakaszán mindkét oldalon tilos megállni, valamint a Miklós utca egyirányúsított részén, a jobboldalon csak az üzlet tulajdonosok parkolhatnak úgy, hogy az autóik nem lóghatnak sem a járdára, sem az úttestre, míg a baloldalon (ahogyan a tábla jelzi is, hogy engedélyhez kötött) elsősorban a Piac téri üzletek tulajdonosai jogosultak a parkolásra! A tiltott helyen parkolókat a rendőrök és a közterület felügyelők helyszíni vagy távolléti helyszíni bírsággal sújtják!
Szíves megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 


 

Katasztrófavédelmi tájékoztatók:
 


 

Formanyomtatványok és egyéb kapcsolódó anyagok: