Közbizt. és Körny. Osztály Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

 

 

Elérhetőségek: (csak ügyfélfogadási időben hívható)

 

Hivatali telefonszám: 06/29-352-000/225

 

 

Rózsa Balázs - osztályvezető - 06/30-430-6230

 

Kovács Zoltánné - ügyintéző - 06/30-668-6932

 

Garamvölgyi Zsolt - közterület felügyelő - 06/30-668-6933

 

Szentai Patrik - közterület felügyelő - 06/30-856-1184
 

Szilvási Károly - közterület felügyelő - 06/30-856-1254

 

Tardi István - közterület felügyelő - 06/30-668-6909

 

Holecz Róbert - mezőőr - 06/30-201-0798

 

Szabó Dániel - mezőőr - 06/30-572-6146

 

Szabó Máté - mezőőr - 06/30-572-7012

 

Bökény Gábor - piacgondnok - 06/30-504-0576


 

Vecsés Város Önkormányzata tagja a Klímabarát Települések Szövetségének.

Hasznos linkek:

 

 

Vecsés Város Környezetvédelmi Programja 2016-2020

 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(I.26.) határozatával jóváhagyott Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2020.

 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 247/2015. (X.20.) határozatával jóváhagyott Klímavédelmi Stratégiai koncepció megalapozása

 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2015. (X.20.) határozatával jóváhagyott Helyi fenntarthatósági terv

 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2015.(III.24.) határozatával jóváhagyott Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója (2014-2028)

 

 


Veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló tájékoztatás.

 


Feladatok:

 

 • Ellátja a jegyzői hatáskörbe utalt környezetvédelmi igazgatási feladatokat;
 • Ellátja a helyi természetvédelmi igazgatási feladatokat;
 • Ellátja a jegyző feladatait a vásárok és piacok tekintetében;
 • Ellátja a település állategészségügyi feladatait;
 • Ellátja a közterület-felügyelet (4 közterület felügyelő útján) feladatait, melyen belül
 • ellátja a közterületi rend- és tisztaságvédelmi feladatokat az önkormányzat illetékességi területén, közterületein;
 • ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, ennek kertében a közterületen folytatott engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét;
 • ellenőrzi a közterület használatának jogszerűségét, nem jogszerű használat esetében köteles eljárást kezdeményezni, illetve intézkedést tenni;
 • intézkedés előtt köteles felügyelői minőségét szóban közölni, magát – szolgálati igazolvánnyal és egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvénnyel – igazolni;
 • ellátja a területtel kapcsolatos szabálysértési feladatokat, így közreműködik pl.: közlekedés szabályainak kisebb megsértésével, útüggyel, vásári és piaci szabályok megsértésével kapcsolatos szabálysértési eljárásokban;
 • végzi a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzési, megakadályozási, megszakítási, megszüntetési feladatait, illetve a szankcionálást;
 • végzi a helyszíni bírságolási tevékenységet;
 • közreműködik az épített és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, az állategészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában;
 • ellátja az útellenőri feladatokat.
 • Ellátja az alábbi környezetvédelemmel és mezőgazdasággal kapcsolatos feladatokat:
 • illegális hulladéklerakás,
 • élővíz-szennyezés,
 • parlagfűvel szennyezett területek,
 • környezetvédelmi szakvélemény kérése,
 • állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos bejelentések megvizsgálása, eljárás lebonyolítása,
 • kóbor ebek befogásának és elszállításának elrendelése. (Gyepmester: HERCZIG JÓZSEF - 06-20-964-3025, 06-70-364-9503),
 • állati eredetű hulladékok, tetemek begyűjtésének és elszállításának elrendelése,
 • méhészetekkel kapcsolatos ügyintézés,
 • kártevő (rágcsáló) állatok elszaporodását gátló intézkedések megtétele,
 • földügyekkel kapcsolatos ügyintézésben való segítségnyújtás, külterületi ingatlanok beazonosítása.

Ellátja a mezőőrség feladatait, melyen belül

 • jogosult és köteles az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani;
 • azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni;
 • azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a rendőrségre bekísérni;
 • a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a rendőrségnek átadni.

 

 • Kereskedelmi feladatok: működési engedélyek kiadása, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységekről igazolás kiadása, ellenőrzések.

 


 

Közterületről elszállított gépkocsik listája.  /pdf/

 

Vecsési térfigyelő kamerák. /pdf/

 


Fontosabb tudnivalók:

 

 

 • Gyepmester
 
A gyepmester éjjel-nappal hívható kisállat (kutya, macska) tetem begyűjtése közterületről, valamint eb befogása közterületről, és chip leolvasás esetén!
 
Egyéb díjak:
 • ember marás esetén a kutya tulajdonosa által fizetendő díj: 25.000,- Ft+ÁFA megfigyelési díj
 • élőállat elszállítás lakosságtól: 10.000,- Ft+ÁFA/db.
 • kisállat tetem elszállítása lakosságtól: 10.000,- Ft+ÁFA/db.
 • nagyállat tetem elszállítása lakosságtól: 70.000,- Ft+ÁFA/db. + 20.000,- Ft+ÁFA/db. kiszállási díj
 • befogott eb kiváltása: 3.000,- Ft (amennyiben nem tudja a tulajdonos igazolni a kutya chippelését és oltását, az oltás és chippelés plusz költséget jelent!)

  Vállalkozási szerződés gyepmesteri feladatok ellátására.
 • Patkányirtás

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy városunkban a Bábolna Bio – az Önkormányzattal történő megállapodás alapján - kéthetente szerdán 8 és 13 óra között a lakossági és intézményi bejelentések figyelembe vételével patkányirtást végez.

Bejelentést lehet tenni személyesen a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztályon ügyfélfogadási időben, valamint - telefonon – a 06-29-352-000-ás (225 mellék) telefonszámon!

 

 • Tűzgyújtási tilalom

 

Ezúton is tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vecsésen egész évben tűzgyújtási tilalom van érvényben! Szigorúan tilos a kerti zöldhulladék, avar és egyéb hulladék égetése! A fentiek betartását az Önkormányzat közterület felügyelői és mezőőrei útján ellenőrzi, melynek megszegése bírságot vagy feljelentést vonhat maga után! A zöldhulladék elszállításához átlátszó zsák vásárolható a Polgármesteri Hivatalban vagy a Vecsési Városgondnok Kft-nél, és az abban az ingatlan elé kihelyezett zöldhulladékot a Vecsési Városgondnok Kft. munkatársai elszállítják! Kérjük a Lakosságot az előírások betartására!

 

 • Tájékoztatás a légszennyezésről, és annak következményeiről

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormány rendelet 4. §-a szerint Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2002. (VIII.8.) a helyi környezet védelméről szóló rendeletében így szabályozza a levegő védelmét:

 

„5.§ (1) Vecsés város az országos levegő-minőségvédelmi besorolás szempontjából védett,

 

I. kategóriába tartozik. A település belterületén légszennyező anyagok ártalmas mennyiségben történő kibocsátásával járó minden tevékenység tilos.

 

(2) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos.”

 

A levegőtisztaság-védelmi ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala az alábbi ügyekben jár el első fokon:

 

 • legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával,
 • a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával,
 • az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,
 • a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel,
 • a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással.

 

Az egyéb elsőfokú hatósági jogkört a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség gyakorolja!

 

Ezúton is megkérjük Önöket, hogy tartózkodjanak a környezetet károsító és a közösségi együttélést zavaró anyagok égetésétől, melyet előre is köszönünk!

 

Kérjük továbbá, ha ilyen jellegű levegőszennyezést tapasztalnak városunkban, akkor értesítsék a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatalát (2220 Vecsés, Szent István tér 1., telefon: 06/29-555-235)

 

 • Felhívás kutyasétáltatással kapcsolatban

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy kutyát közterületen kizárólag pórázzal (harapós kutyát szájkosárral!) szabad csak sétáltatni! A Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják a fentiekben leírtakat, ezért kérjük a jogszabályban foglaltak szigorú betartását!

 

 • Felhívás konténerrel kapcsolatban

 

Vecsés városa folyamatosan fejlődik, épül, szépül. Számos utca új burkolatot kapott, rengeteg járda, közterület megújult, díszburkolatot kapott. Ezek megóvása, védelme mindannyiunk érdeke, közös ügyünk.  Kérünk ezért mindenkit, hogy amennyiben konténert rendelnek, az alábbiakra legyenek tekintettel:

 

• Konténer közterületen tárolása csak és kizárólag közterület foglalási engedéllyel lehetséges, melyet a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (2220 Vecsés, Telepi út 58. – 06/29-550-291) tudnak beszerezni!

 

• Gyalogos járdaszakasz lezárása konténerrel tilos!

 

• Konténert elsődlegesen magánterületen célszerű használni. Amennyiben viszont valamilyen okból kifolyólag ez nem lehetséges, és a konténer az úttest szegélykövére, díszburkolatra, felújított járdaszakaszra kerül, minden esetben kötelező fa talpfa használata, hogy az esetleges sérüléseket elkerüljük! Kérjük a lakosságot, hogy a konténert lerakótól kérje a talpfák használatát az állagmegóvás miatt!

 

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

 • Parkolási felhívás

 

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy Vecsésen a Miklós utcában csak és kizárólag a kialakított parkolóhelyeken szabad parkolni! Az Eötvös utca felőli nagy parkoló szintén a lakosság szíves használatára vár, akár hivatali ügyintézés, akár a Miklós utcai üzletekben történő vásárlás, vagy a Kulturális Központ nyújtotta lehetőségek igénybevétele esetén. A Miklós utca Telepi út és Önkormányzati parkoló közti szakaszán mindkét oldalon tilos megállni, valamint a Miklós utca egyirányúsított részén, a jobboldalon csak az üzlet tulajdonosok parkolhatnak úgy, hogy az autóik nem lóghatnak sem a járdára, sem az úttestre, míg a baloldalon (ahogyan a tábla jelzi is, hogy engedélyhez kötött) elsősorban a Piac téri üzletek tulajdonosai jogosultak a parkolásra! A tiltott helyen parkolókat a rendőrök és a közterület felügyelők helyszíni vagy távolléti helyszíni bírsággal sújtják!
Szíves megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

•   Kereskedelmi feladatok:

1. Működési engedély /az engedélyezési eljárás illetékmentes/
 
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) rendelete alapján kizárólag üzletben forgalmazható termékkörök forgalomba hozatala működési engedély köteles (a Kormány rendelet 3. melléklete), ezek:
 
-a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;
-az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
-állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
-fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
-növényvédő szerek és hatóanyagaik;
-nem veszélyes hulladék;
-az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

 
A kérelemhez csatolandó:

- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az
  üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat
- haszonélvezet esetén - ha nem a tulajdonos vagy a
  haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
- közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a
  tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
- aláírási címpéldány
- vásárlók könyve
 
 
Adatváltozás bejelentése működési engedélyhez /illetékmentes/

kérelemhez csatolandó:
 
- változást igazoló iratok
Üzemeltető váltás esetén csatolandó:
 
- változást igazoló iratok
- haszonélvezet esetén - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a
  haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
- közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a
  tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
- aláírási címpéldány
- vásárlók könyve
 
2. Bejelentés nem üzletköteles kereskedelmi tevékenység folytatásához
 
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) rendelete alapján bejelentéssel forgalmazható termékkörök (a Kormány rendelet 6.melléklete)
 
A kérelemhez csatolandó:

- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet
  stb.) vonatkozó igazoló okirat
- haszonélvezet esetén - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a
  haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
- közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a
  tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
- aláírási címpéldány
- vásárlók könyve
 
Adatváltozás bejelentése nem üzletköteles kereskedelmi tevékenység folytatásához
kérelemhez csatolandó:
 
Üzemeltető váltás esetén:

- változást igazoló iratok
- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet
  stb.) vonatkozó igazoló okirat
- haszonélvezet esetén - ha nem a tulajdonos vagy a
  haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
- közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a
  tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
- aláírási címpéldány, vállalkozói igazolvány
- vásárlók könyve
 
Adatváltozás esetén:
- A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásban foglalt egyéb adatokban
  bekövetkezett változtatásért illeték nem fizetendő
- változást igazoló iratok
 
 
Tevékenység megszüntetése
 
Kitöltött nyomtatványhoz csatolandó:
- kiadott működési engedély és határozat (a kereskedelmi tevékenységek végzésének
  feltételeiről szóló 210/2009.(IX. 29.) Kormány rendeletet) megelőzően kiadott vagy
- kiadott működési engedély határozat és igazolás (a kereskedelmi tevékenységek végzésének
  feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormány rendeletet) követően
  kiadott
- kiadott bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba-vételéről szóló igazolás ( a
  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormány
  rendelet) alapján kiadott
 
 
3. Szálláshely üzemeltetés bejelentése


 A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről


és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet alapján


  A bejelentéshez csatolandó:

 • aláírási címpéldány (cég esetén);
 • magánszemély esetén adóazonosítószám;
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetén a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (pl. bérleti szerződés);
 • ha tulajdonos a kérelmező - a tulajdont igazoló okirat;
 • ha nem a tulajdonos a kérelmező – a tulajdonos hozzájárulását igazoló okirat;
 • haszonélvezet esetén – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely- szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetén, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
 • szálláshely alaprajza/helyszínrajza (a helyiségek és azok rendeltetésének megjelölése, a területük, ágyak és férőhelyek megjelölése);
 • településképi bejelentési eljárás során kiadott igazolás (a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete 39.§ (1) bekezdés c) pontja alapján);
 • -amennyiben a parkolóhelyek biztosítása nem, vagy nem teljes egészében a telken belül történik a VÉSZ 29/A.§ (5) bekezdése alapján, a szálláshely tulajdonosának tulajdonjogát és a használat jogcímét igazoló dokumentum;
 • a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentum
 • a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum


Adatváltozás bejelentése

 

 • illetékmentes
 • változást igazoló iratok
 • szálláshely-minősítésében bekövetkezett változást igazoló dokumentum
 • a szálláshely-minősítés megújítása során kiállított dokumentum


A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépésekor már működő és szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely esetében a szálláshely-szolgáltatónak csak az 1. melléklet szerinti adatokban bekövetkezett változás esetén kell az e rendelet szerinti bejelentést benyújtania. A szálláshely-szolgáltatás módosítása vagy megszüntetése esetén a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési engedélyt köteles leadni.

4. Vásárok,piacok, bevásárlóközpontok

a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet alapján
Fontos tudnivalók:
A vásárt, piacot üzemeltetési engedéllyel lehet működtetni.

A kérelemhez csatolandó:
-a fenntartó nevét, címét, illetve székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;
-a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát vagy cégjegyzékszámát, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi számát;
-az üzemeltető nevét, címét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;
-a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét;
-a vásár, piac címét, helyrajzi számát;
-a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével;
-a területhasználatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt; a vásár rendezésének, piac tartásának időpontját, időtartamát, illetve a vásár, piac napi/heti nyitvatartási idejét;
-a vásár, piac működésének rendjét;
-élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, továbbá növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.

Bevásárlóközpont bejelentése:
-a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
-a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,
-az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
-a bevásárlóközpont elnevezését,
-a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,
-a területhasználatának jogcímét,
-a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét, továbbá
-az üzletek, más árusítóhelyek számát

Helyi termelői piac bejelentése:
-a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
-a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,
-az üzemeltető nevét, címét, székhelyét,
-elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
-a helyi termelői piac címét, helyrajzi számát,
-a területhasználatának jogcímét,
-a piac nyitva tartási idejét


 5. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet alapján:

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.
A rendelet alkalmazásában
-zenés táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;
-a 253/1997 (XII.20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak (300 fő)
-vagy a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény).

A kérelemhez csatolandó:

-a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,
-a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
-a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
-a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
-a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,
-a biztonsági tervet,
-amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot.


 

Katasztrófavédelmi tájékoztatók:
 


 

Formanyomtatványok és egyéb kapcsolódó anyagok: