Gyik Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

1
Korlátozzák-e Vecsésen a tehergépjárművek közlekedését?
Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 26-i ülésén, hatályon kívül helyezte az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendeletét.
2
Kell-e építési engedély az utcafronti kerítésre?
A kerítés építése a 312/2012(XI.8.) Korm.rendelet 1.sz. Melléklet 21.pontja értelmében építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül. A település helyi építési szabályzatának, és az országos településrendezési és építésügyi követelményekről szóló jogszabályok ide vonatkozó rendelkezéseit ebben az esetben is be kell tartani.
3
Kell-e építési engedély a kerti tárolóra?
A 312/2012(XI.8.) Korm.rendelet 1.sz. Melléklet 8.pontja értelmében a nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és a 3,0 m gerincmagasságot építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül. A település helyi építési szabályzatának, és az országos településrendezési és építésügyi követelményekről szóló jogszabályok ide vonatkozó rendelkezéseit ebben az esetben is be kell tartani.
4
Kell-e építési engedély az épület homlokzatának utólagos hőszigetelésére?
A 312/2012(XI.8.) Korm.rendelet 1.sz. Melléklet 2.pontja értelmében a meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró  áthidalóját nem érintő  cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül. A település helyi építési szabályzatának, és az országos településrendezési és építésügyi követelményekről szóló jogszabályok ide vonatkozó rendelkezéseit ebben az esetben is be kell tartani.
5
Mit jelent a településképi bejelentés, milyen esetben kell alkalmazni?
A 312/2012(XI.8.) Korm.rendelet 1.sz. Melléklete meghatározza az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek körét.
2013 január 1 től a jogszabályok lehetővé teszik, hogy a települési Önkormányzat a település építészeti, városképi illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységeket településképi bejelentési eljárás alá vonja. Az eljárás részletes szabályát az Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben szabályozza.
Minden estben célszerű a helyi Polgármesteri Hivatalokban érdeklődni a helyi előírásokról.
6
Lakóépület bontásával kapcsolatban mi az eljárás?
I.Bontási engedély alapján végezhető :
-a műemléket érintő,
-a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő,
-a zárt sorú vagy ikres beépítésű építmény esetén az építmény alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét is érintő
bontási tevékenység.
II.Bontás tudomásulvételi eljárást kell lefolytatni egyéb építmények esetében. Pl. általános helyzetű lakóépület
Az eljárást az ÉTDR rendszeren keresztül kell kezdeményezni a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalánál. Kapcsolatfelvétel : 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Tel: 36 29 544 111
III. Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységek körét a 312/2012(XI.8.) Korm.rendelet 2.sz. Melléklete szabályozza. Pl : legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince bontása. Stb.
7
Az engedély mikor lesz jogerős?
Az érintett ügyfelek számára megküldött döntés kézhezvételétől számított 15 napot követően  ha nem érkezik fellebbezés  az engedély jogerőre emelkedik.
8
Mi a teendő, ha az építési engedélyem le fog járni?
2013 január 1-je után indult eljárás során kiadott építési engedély három évig hatályos kivéve,
- ha a hatályossága alatt a hatóság meghosszabbította, vagy
- az építési tevékenységet a hatályossága alatt ( az építési naplóval igazoltan) megkezdték és öt éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá válik.
Módosított építési engedély esetén az engedély hatálya csak akkor módosul, ha arra a módosítási kérelem is kiterjed és a módosított építési engedély erről kifejezetten rendelkezik.
Az engedély érvényességének lejárta előtt,
 ha az engedély megadásakor fennálló szabályok vagy kötelező hatósági előírások nem változtak meg, vagy
- ha megváltoztak, de a jogszabályváltozás az engedélyezett tevékenységet nem érinti, vagy
- ha érinti, akkor a jogszabályváltozásból eredő újabb követelmények  kivéve , ha azok tartalma építési engedélyhez kötött építési tevékenységet érint - az engedély feltételeként előírva teljesíthetők - az engedély érvényessége, kérelemre egyszer egy évvel meghosszabbítható.
9
Az építési engedélyben foglaltaknak megfelelően elvégeztem a munkálatokat. Mit kell tennem?
Használatbavételi engedély iránti kérelmet kell benyújtani a hatósághoz,
-ha az épület műemlék, vagy
-annak használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot szükséges bevonni.
Egyéb esetekben használatbavétel tudomásulvételi eljárást kell kezdeményezni az illetékes építésügyi hatóságnál az ÉTDR rendszeren keresztül.
10
Hol lehet anyakönyvi kivonatot kérni és mennyiért?
válasz: Bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható a kérelem. Az eljárás illetékmentes!
11
Lehet-e házasságot kötni hétköznap?
Igen lehet, előzetes megbeszélés szerint.
12
Mennyibe kerül nálunk a házasságkötés?
A hétköznap munkaidőben kötött házasságok esetén nincs teremhasználati díj. Amennyiben zenei és egyéb szolgáltatást kérnek a házasulók, úgy annak a pontos díját a protokoll csoport munkatársa meg tudja adni. Természetesen ez az összeg is attól függ, hogy milyen és mennyi szolgáltatást kér. A hétköznap teremhasználati díj nélkül megkötött házasságok a 0-5.000.-Ft. között vannak.
Hétvégén (szombaton) az említett szolgáltatói díjhoz jön a 10.000.Ft +ÁFA teremhasználati díj.
Külső helyszíni házasságkötésre is van lehetőség. Díja 60.000 - Ft. A részletekért minden esetben az anyakönyvvezetőhöz kell fordulni.
13
Mikor lehet Vecsésen zöldhulladékot, avart égetni?
Vecsésen egész évben tűzgyújtási tilalom van érvényben, így szigorúan TILOS kerti zöldhulladékot, avart égetni! A zöldhulladék elszállításához átlátszó zsák vásárolható a Polgármesteri Hivatalban vagy a VETÜSZ Kft.-nél, és az abban az ingatlan elé kihelyezett zöldhulladékot a VETÜSZ Kft. munkatársai elszállítják! Ezen kívül az Önkormányzat évente többször begyűjti a gallyakat, melyről előre értesítjük a lakosságot!
14
Mi a teendő, ha patkányokat észlelek az ingatlanomon?
Azonnal jelezni kell a problémát személyesen vagy telefonon (06-29-555-225) a Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztályán. Minden páratlan héten szerdán a Bábolna Bio munkatársai a bejelentések alapján végzik a településen a patkányirtást.
15
Mit tegyek, ha kóbor, elhullott állatot látok?
Be kell jelenteni személyesen vagy telefonon (06-29-555-225) a Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztályán vagy közvetlenül a gyepmesternek (HERCZIG JÓZSEF - 06-20-964-3025, 06-70-364-9503), aki elszállítja a kóbor állatokat és a tetemeket!
16
Milyen esetekben kell közterület-használati engedélyt kérni?
Amennyiben az önkormányzat tulajdonában álló területen (közterület) az alábbi rendeltetéstől eltérő tevékenységek bármelyikét kívánják megvalósítani:

" Építési anyag, törmelék, állványzat, konténer 48 órán túli tárolása;
" Alkalmi,- mozgó,- és üzlet előtti árusítás;
" Pavilon, árusítóhely létesítése;
" Vendéglátóipari kerthelyiség, terasz létesítése;
" Reklámhordozó, hirdető berendezés elhelyezése;
" Rendezvény lebonyolítása;
" Továbbá, Vecsés Város Önkormányzatának 24/2008 (XI.18.) rendeletében felsorolt esetekben.
17
Hogyan kell közterület-használati engedélyt kérvényezni?
Közterület-használati engedélyt, az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni, amit a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán, (Vecsés, Telepi út 58.) ügyfélfogadási időben lehet benyújtani.
A formanyomtatvány letölthető a www.vecses.hu honlapról.
18
Meddig érvényes az Önkormányzat által kiadott közterület-használati engedély?
A közterület-használati engedély, az engedélyben kiadott időtartamra vonatkozik, de maximum egy évig érvényes.
19
Kell-e fizetni a közterület használatáért?
A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért díjat kell fizetni, melynek mértékét Vecsés Város Önkormányzatának 24/2008 (XI.18.) rendelete szabályozza.
20
Hol találom az iparűzési adó nyomtatványokat?
http://www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/adoosztaly
21
Hol találom az adóosztály számlaszámait és elérhetőségeit?
http://www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/adoosztaly
22
Az adóosztályon lehet-e személyesen fizetni?
Nem. Csekken, illetve utalással lehet a fizetési kötelezettségeket teljesíteni.
23
Hány % Vecsésen az iparűzési adó?
1,9%
24
Az e-mail címre lehet-e bevallást küldeni az adózó részéről?
Nem, mert az elektronikus aláírás egyelőre nem megoldott, így eredetben kell megküldeni.
25
Mi a teendő, ha kéményseprést szeretnék igényelni?
2013. január 08-tól  június 29 - ig Vecsés város területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII.11.) BM rendelet 3-4.§ értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat- a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el. Az alkalmazottak névre szóló megbízólevéllel és fényképes igazolvánnyal rendelkeznek. A kéményellenőrzési díj a helyszínen készpénzben fizetendő, számla vagy munkaigazolás ellenében.
Ha kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos kérdésük lenne, az alábbi elérhetőségen tehetnek fel kérdéseket:

Magyar Kémény Kft.
2360 Ócsa
Nefelejcs u. 2/a
Tel: 06 1 766 58 50/231;
06 70 377 40 94
Tel/Fax: 06 29 378 001
E-mail: ocsa@magyarkemeny.hu
26
Mikor és hol igényelhető konténer 50%-os kedvezményes áron?
Az évente megszervezett Föld Napja szemétgyűjtési akció alkalmával. A szemétgyűjtési akció keretén belül a VETÜSZ Kft. 25 db 4 m3-es konténer elszállítását vállalja a lakosságtól 50 %-os kedvezményes áron. Az akció ideje alatt a konténerek megrendelhetők a VETÜSZ Kft.-nél az alábbi telefonszámon: 29 - 350-563
27
Mikor van lehetőség ingyenes gally elszállításra?
A VETÜSZ Kft. minden év tavaszán, a lakosságot tájékoztatja az ingyenes gallybegyűjtési akciójáról. A meghirdetett időszakban az ingatlanok elé kihelyezett gallyakat, vékony, kötegelt ágakat elszállítja a tájékoztatóban meghirdetettek szerint.
28
Mikor lesz lomtalanítás Vecsés Város területén? Hová vigyem a veszélyes hulladékot?
Vecsés város területén lomtalanítást minden évben a meghirdetett és a lakossághoz eljuttatott tájékoztatón található időpontban tartunk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi hulladékokat nem szállítják el:
- építési, bontási törmelék,
- kerti hulladék, gumiabroncs,
- akkumulátor, veszélyes hulladék.
A hulladékok közé nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a hulladékszállítással foglalkozók testi épségét, vagy használata során a munkagép műszaki berendezésében rongálódást, a környezetben szennyeződést idézhet elő. Ha a hulladékok közé megállapítható módon veszélyes hulladék került, a dolgozó kötelessége a hulladékszállítást megtagadni.
A lomtalanítás napján, a VETÜSZ Kft telephelyén Vecsés, Damjanich u. 34. sz. alatt a lakosság az alábbi veszélyes hulladékot háztartási mennyiségben térítésmentesen leadhatja:
- azbeszt tartalmú pala, vegyszer hulladék,
- hulladékká vált tonerek, festékes fém, festékes rongy,
- olajos műanyag, olajos rongy, maradék növényvédőszer,
- oldószer maradék, festék és lakk hulladék, fáradt olaj,
- lejárt szavatosságú gyógyszer, autógumi, étolaj és zsír,
- szóró palack, savas, ólom akkumulátor,
- fénycső, szárazelem, elektronikai hulladék.
29
Mikor végez ingyenes zöld hulladékgyűjtés Vecsés Város területén a VETÜSZ Kft.?
2013. májustól folyamatosan a VETÜSZ Kft. ingyenes zöldhulladék begyűjtést végez. Vecsés Város területén a zöldhulladékot kizárólag átlátszó VETÜSZ Kft. felirattal ellátott, biológiailag lebomló műanyag zsákban díjmentesen elszállítja. (Faágat nem!)
Május 13-tól a vasúttól északra fekvő területen (Felsőtelep és Falu) hetente egy alkalommal kedden 8 órától, a vasúttól délre fekvő (Andrássy, Halmi) területen pedig csütörtök 8 órától kerülnek elszállításra. A közterületre való kihelyezés a szállítást megelőző 1 napon belül történhet.
A begyűjtést végző jármű minden utcában csak egyszer megy végig, így a határidőn túl kitett műanyag zsákokat nem áll módunkban elszállítani. Erről a tulajdonosoknak kell gondoskodni, mivel a közterületen nem maradhat.
30
Hol jelenthetem be, ha közvilágítással kapcsolatos hibát észlelek?
Tel: 06 40 980 030
Tel: 06 29 555 207

Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu
31
Személy- és vagyonőri igazolvány kiállításához a jegyző hitelesíti a bizonyítványomat?
Nem! Az iskolai végzettséget vagy szakképesítést tanúsító oklevelet vagy bizonyítványt a KÖZJEGYZŐ hitelesíti 2220 Vecsés, Fő út 110. sz. alatt.

dr. Biróné dr. Tóth-Zsiga Beatrix közjegyző:
Kedd: 10.00 - 12.00
Csütörtök: 10.00 - 12.30 és 13.00 - 15.00
Előzetes egyeztetés esetén más időpontban is.
Telefon: 06-29-353-176 és 06-30-472-5616
e-mail: birone@mokk.hu

dr. Bencze Erika közjegyző
Hétfő: 10.00 - 12.00
Szerda: 10.00 - 12.30 és 13.00 - 15.00
Előzetes egyeztetés esetén más időpontban is.
Telefon: +36 (29) 613-070
Mobil: +36 (30) 268-3488