Az elektronikus ügyintézésről Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Vecsési Polgármesteri Hivatal másolakészítési szabályzata. /pdf/

 


Tisztelt Ügyfeleink!

 

 

A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-től a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát.

 

A 1818 a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:

 

- segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez;

- technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások kapcsán;

- ügyfelek támogatása az ASP rendszer használata során;

- kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az ügyféltámogatói feladatokat ellátó szervezetekkel;

- intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;

- SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása, kivizsgálása, továbbítása, megválaszolása.

 

Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az önkormányzat az illetékes, és a saját ügyfélszolgálati csatornáin keresztül biztosít támogatást.

 

Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez használják az e-önkormányzatportál szolgáltatásait.

 

Magyar Államkincstár

 


 

Biztonságos online ügyintézés a helyi önkormányzatoknál

 


Az E-önkormányzat portál (Portál) az ASP rendszert igénybe vevő települések ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat.


Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.


A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható.


Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható.


 

Elektronikus ügyintézés


Tájékoztató elektronikus ügyintézés lehetőségéről


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) értelmében 2018. január 1-től valamennyi közigazgatási hatósági jogkörrel rendelkező szerv – így a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal is – a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában köteles biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét.


Az elektronikus ügyintézés helyszíne, az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: OHP), amelyet az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek (gazdálkodó szervezetek valamint az ügyfél jogi képviselője), továbbá az e lehetőséggel élni kívánó természetes személyek (magánszemélyek)  a https://ohp.asp.lgov.hu  webcímen érhetnek el.


Az OHP oldalán történő ügyintézéshez azonosítás szükséges, így rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval (a regisztrációról bővebb információ a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio címen érhető el).


Felhívjuk figyelmüket, hogy


•    gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét. Ennek feltétele a – 2018. január 1-től kötelező – cégkapu regisztráció (https://cegkapu.gov.hu )
•    természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.


(A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el, azonosítást követően)


Az OHP oldalán településünk nevének kiválasztása után az elkövetkezendő megtalálhatják az ügyek elektronikus intézését biztosító nyomtatványokat (űrlapokat).


Amennyiben az intézni kívánt ügyhöz nyomtatványt nem találnak, használják az ePapir szolgáltatást. (https://epapir.gov.hu)


Az e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.


Illetékfizetési kötelezettség esetén követendő eljárás:


Az E-ügyintézési tv. 24.§ (1) bekezdése alapján természetes személy ügyfél jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.


Az E-ügyintézési tv. 24.§ (2) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügye során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.


Abban az esetben, ha az elektronikusan indított ügy illetékköteles,  gondoskodni kell a megfelelő összegű eljárási illeték megfizetésére.


Az eljárási illeték Vecsés Város Önkormányzat OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11742283-15392165-03470000 számú Vecsés Eljárási illeték számlájára fizethető meg.

 

Tisztelt Ügyfeleink!Hivatalunk egyéb elérhetőségei:


Vecsési Polgármesteri Hivatal
2220 Vecsés ,Szent István tér 1.
Tel.: 29/352-000


Polgármesteri Hivatal Hivatali kapu:


•    hivatal rövid neve: VECSESPH
•    KRID azonosító: 509086197


Önkormányzat Hivatali kapu:


•    önkormányzat rövid neve: VECSESONK
•    KRID azonosító: 753506953