Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

1/2021. (I.11.) polgármesteri határozat a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének és az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás tárgyában benyújtott rendkívüli települési támogatás összegének megállapításához

 

2/2021. (I.21.) polgármesteri határozat a Kolping Támogató Szolgálat - Vecsés 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

4/2021. (I.21.) polgármesteri határozat a "tisztítsuk meg az Országot" Projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme tárgyú pályázathoz kapcsolódó, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a települési önkormányzatok számára, ingtlanvédelmi rendszerek kialakítása céljából (külterületi térfigyelő kamerák) kiírt pályázat benyújtásáról

 

14/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Vecsés Város belterületén közterületeken, nyilvános helyeken maszk kötelező viseléséről

 

194/2020. (XI. 12) polgármesteri határozat Vecsés Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési eljárás elfogadására

 

195/2020. (XI. 13.) polgármesteri határozat Vecsés, belterület 5756/N hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására

 

196/2020. (XI.17.) polgármesteri határozat feladatellátási szerződés megkötése a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével utcai szociális munka végzésére

 

197/2020. (XI.17.) polgármesteri határozat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára

 

198/2020. (XI.18.) polgármesteri határozat a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása

 

199/2020. (XI.23.) polgármesteri határozat a "Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára" ÁROP-3.A.2-2013-2013-0031 tágyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósítására

 

204/2020. (XII.11.) polgármesteri határozat a 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

 

205/2020. (XII.11.) polgármesteri határozat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására és alapító okiratának módosítására

 

206/2020. (XII.12.) polgármesteri határozat a Kulturális Bizottság keretének felhasználásáról

 

207/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat Sport Bizottság keretének felhasználására

 

208/2020. (XII.17.) polgármesteri határozat intézményvezetői kinevezésről (Központi Konyha)

 

209/2020. (XII.17.) polgármesteri határozat intézményvezetői kinevezésről (Gondozási Központ)

 

210/2020. (XII.17.) polgármesteri határozat a Vecsési Rendőrőrs őrsparancsnokának kinevezéséhez vélemény megküldése

 

211/2020. (XII.17.) polgármesteri határozat Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi munkájáról tájékoztatás

 

212/2020. (XII.18.) polgármesteri határozat a Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződéséről

 

215/2020. (XII.21.) polgármesteri határozat a Gyöngyös és Körzete Kistérség Többcélú Társulásával megkötött ellátási szerződés módosítására

 

216/2020. (XII.22.) polgármesteri határozat a Vecsés, 6127 hrsz-ú beruházási terület és környezetére kiterjedően Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítására

 

15/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról