Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

2021. év

 

1/2021. (I.11.) polgármesteri határozat a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének és az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás tárgyában benyújtott rendkívüli települési támogatás összegének megállapításához

 

2/2021. (I.21.) polgármesteri határozat a Kolping Támogató Szolgálat - Vecsés 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

4/2021. (I.21.) polgármesteri határozat a "tisztítsuk meg az Országot" Projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme tárgyú pályázathoz kapcsolódó, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a települési önkormányzatok számára, ingtlanvédelmi rendszerek kialakítása céljából (külterületi térfigyelő kamerák) kiírt pályázat benyújtásáról

 

6/2021. (I.29.) polgármesteri határozat a Gondozási Központ 2020. évi munkájáról beszámoló

 

9/2021. (II.08.) polgármesteri határozat a VEKOP-6.1.1-21 számú, "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" tárgyú pályázaton való indulásra

 

10/2021.(II.11.) polgármesteri határozat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének tervezetével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására

 

11/2021. (II.19.) polgármesteri határozat a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvodából a Vecsési Tündérkert Óvodába egy fő pedagógiai asszisztens létszám átcsoportosítására

 

13/2021. (III.04.) polgármesteri határozat útfelújítási pályázat benyújtása a 2021. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló felesztések támogatására kiírt pályázat keretében a Deák Ferenc utca (4746 hrsz.) felújítására

 

16/2021. (IV.12.) polgármesteri határozat a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének 2020. évi  szakmai beszámolója elfogadására

 

20/2021. (IV.29.) polgármesteri határozat Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új helyi építési szabályzatáról szóló véleményezési dokumentációjának elfogadására

 

21/2021. (V.03.) polgármesteri határozat a 174/2020. (IX.29.) számú határozattal módosított Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására

 

22/2021. (V.03.) polgámresteri határozat a Vecsés, belterület 5755/F hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására

 

27/2021. (V.14.) polgármesteri határozat a 13/2021. (III.04.) határozat módosítása

 

29/2021. (V.26.) polgármesteri határozat a Vecsési Gasztro Kft. mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 

31/2021. (V.27.) polgármesteri határozat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 

32/2021. (V.27.) polgármesteri határozat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról

 

33/2021. (V.27.) polgármesteri határozat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 

34/2021. (V.28.) polgármesteri határozat a Vecsési Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 

35/2021. (V.28.) polgármesteri határozat a 2020. évi belső ellenőrzésről szóló éves belső ellenőrzési jelentésről

 

36/2021. (V.31.) polgármesteri határozat az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

 

38/2021. (VI.03.) polgármesteri határozat a DPMV Zrt. mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 

39/2021. (VI.03.) polgármesteri határozat a DPMV Zrt. üzleti tervének elfogadásáró

 

40/2021. (VI.03.) polgármesteri határozat a BÁKK-ban lévő étterem bérbeadására vonatkozó pályázat kiírására

 

41/2021. (VI.03.) polgármesteri határozat Előkészítő Munkacsoport létrehozásáról

 

42/2021. (VI.04.) polgármesteri határozat Tóth János nyugalmazott iskolaigazgató temetési költségéhev való hozzájárulásról

 

45/2021. (VI.08.) polgármesteri határozat a 2021. évi tábori pályázatok elbírálásáról

 

46/2021. (VI.10.) polgármesteri határozat intézményvezető megbízására pályázati kiírás melőzésével

 

1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet Vecsés Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

 

1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet melléklete I. rész

 

1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet melléklete II. rész

 

2/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet melléklete I. rész

 

2/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet melléklete II. rész

 

3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet Vecsés Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet  melléklete I. rész

 

3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet melléklete II. rész

 

30/2021. (V.26.) polgármesteri határozat az önkormányzati óvodák és bölcsődék 2021. évi nyári bezárási idejének meghatározására

 

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról I. rész

 

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról II. rész

 

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról III.rész

 

5/2021. (VI.01.) önkormányzati rendelet Vecsés Város Önkormányzatának 2021. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

 

2020. év

 

14/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Vecsés Város belterületén közterületeken, nyilvános helyeken maszk kötelező viseléséről

 

194/2020. (XI. 12) polgármesteri határozat Vecsés Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési eljárás elfogadására

 

195/2020. (XI. 13.) polgármesteri határozat Vecsés, belterület 5756/N hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására

 

196/2020. (XI.17.) polgármesteri határozat feladatellátási szerződés megkötése a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével utcai szociális munka végzésére

 

197/2020. (XI.17.) polgármesteri határozat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára

 

198/2020. (XI.18.) polgármesteri határozat a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása

 

199/2020. (XI.23.) polgármesteri határozat a "Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára" ÁROP-3.A.2-2013-2013-0031 tágyú pályázatról és az elfogadott Intézkedési terv megvalósítására

 

204/2020. (XII.11.) polgármesteri határozat a 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

 

205/2020. (XII.11.) polgármesteri határozat a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására és alapító okiratának módosítására

 

206/2020. (XII.12.) polgármesteri határozat a Kulturális Bizottság keretének felhasználásáról

 

207/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat Sport Bizottság keretének felhasználására

 

208/2020. (XII.17.) polgármesteri határozat intézményvezetői kinevezésről (Központi Konyha)

 

209/2020. (XII.17.) polgármesteri határozat intézményvezetői kinevezésről (Gondozási Központ)

 

210/2020. (XII.17.) polgármesteri határozat a Vecsési Rendőrőrs őrsparancsnokának kinevezéséhez vélemény megküldése

 

211/2020. (XII.17.) polgármesteri határozat Vecsés és Környéke Társulás 2020. évi munkájáról tájékoztatás

 

212/2020. (XII.18.) polgármesteri határozat a Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződéséről

 

215/2020. (XII.21.) polgármesteri határozat a Gyöngyös és Körzete Kistérség Többcélú Társulásával megkötött ellátási szerződés módosítására

 

216/2020. (XII.22.) polgármesteri határozat a Vecsés, 6127 hrsz-ú beruházási terület és környezetére kiterjedően Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítására

 

15/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról