Civil szervezetek Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Amennyiben Ön egy Vecsésen működő civil szervezet vezetője vagy tagja, s szeretné a csoportját megjeleníteni a honlapon, jelezze felénk a honlap@vecses.hu e-mail címre.

 


 

Vecsési Ipartestület (www.tisztesipar.hu )

A Vecsési Ipartestület a város egyik legrégebbi civil szervezete, 1912-től
folyamatosan működik, első elnöke Szitár János volt. A második világháború
után több névváltoztatáson ment keresztül, de mind jogutódja volt az
előzőnek. 1981-ig KIOSZ Vecsési Csoportja, 1990-től KIOSZ  Alapszervezet
Vecsés, 1990. decembertől ismét Vecsési Ipartestület néven működik.
Alapszabályban is megfogalmazott célja, feladata az érdekképviselet,
érdekérvényesítés az iparosok (vállalkozások) egymás közti és a
hatóságokkal való kapcsolatában. A több mint százéves szervezet komoly
kapcsolati tőkével rendelkezik, lehetősége van legmagasabb szinten is
eljárni tagjai érdekében. Az ipartestületi tagság 1990-től nem kötelező.

A Vecsési Ipartestületről és aktuális képzéseiről a
www.tisztesipar.hu oldalon találnak bővebb tájékoztatást.

 


 

 

Megváltozott az OKJ-s rendszer

 

Mint ismeretes, 2013. szeptember 1-jétől megváltozott az OKJ-s rendszer, ami a képzések óraszámának, így a költségének az emelkedését is maga után vonja. A Vecsési Ipartestület márciusban több tanfolyamot indít még a régi feltételekkel, tavalyi árakon, de az új törvényeknek megfelelő bizonyítvánnyal! Képzéseink, amire várjuk jelentkezését:

 

-         Targoncavezetői tanfolyam. Mindhárom gépcsoportra OKj-s végzettséget + jogosítványt kínálunk.

 Jelentkezéshez feltétel: 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmasság

 

-         Bolti eladó és kereskedő- boltvezetői tanfolyam

Jelentkezéshez feltétel: 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmasság

 

-         Angol nyelvtanfolyam. Alap-és középfokú intenzív vagy szuperintenzív tanfolyamok + nyelvvizsga

Kamatmentes részletfizetési lehetőség!

 

Érdeklődni a Vecsési Ipartestületben, Telepi út 43 sz. alatt. Ügyfélfogadási idő: h-p.: 9-16 Tel/fax: 06/29/350-163, email: vecses@tisztesipar.hu

 

 


 

Vecsés Települési Polgárőr Egyesület ( www.vtpe.hu )

 

A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület (VTPE) 2001-ben alakult. A kezdeti “szürke” évek után 2007-től kezdődően mind a személyi állomány, mind a technikai eszközök tekintetében egy nagyon jelentős minőségi fejlődésen ment keresztül, melynek eredményeként 2009-ben az Év polgárőr egyesülete, 2010-ben pedig Pest Megye Közbiztonsági Díja elismerésben részesültünk, valamint országos szinten folyamatosan a legkiválóbb szakmai teljesítményt nyújtó polgárőr egyesületek közé tartozunk.

 

Létszámunk 2013. szeptember 04-én 30 fő, melyből 21 fő rendes, 9 fő tiszteletbeli tag. A 21 rendes tag közül általában 14-17 fő lát el polgárőr szolgálatot. Az alacsony létszám ellenére az aktív tagok aránya, valamint szolgálati órák száma igen magas (2013. január 1-szeptember 4. között 4.817 dokumentált és ellenőrzött szolgálati óra). A 2013. február hónapban meghirdetett toborzásra 11 fő jelentkezett, azonban a felvételi eljárást követően – a színvonal és a terhelhetőség figyelembe vételével – eddig mindössze 5 fő felvételére került sor. A tagtoborzás folyamatos. Jelenlegi tagjaink közül többen részesült különböző elismerésekben (OPSZ Szolgálati Érdemkereszt, BPSZ Szolgálati Érdemérem arany, ezüst, bronz fokozata, Év polgárőr pedagógusa, országos és budapesti rendőrfőkapitányi dícséret, jutalom, stb.), illetve rendszeresen vesznek részt az országos és megyei szintű oktatási, tudományos és szervezetfejlesztési feladatokban.

 

Felszerelt irodahelységgel, egységes formaruhával, gépjármű-felderítő rendszerrel, 3 db. szolgálati gépjárművel, URH rádiókkal, bűnmegelőzési eszközökkel (részegszemüveg, stb.) rendelkezünk.

 

A VTPE fennállása óta kiemelt jelentőséget tulajdonít a különböző bűn- és balesetmegelőzési programok működtetésének, mely évről évre jelentős fejlődésen megy keresztül. 2012. évben szervezett prevenciós programsorozatunk (mely 205 szolgálati órát vett igénybe) országos hírnévre tett szert, melynek köszönhetően az ország minden részéből kaptunk felkéréseket annak „exportálására”. Bűnmegelőzési tevékenységünk fő irányai közé tartozik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a gróf Andrássy Gyula Általános Iskola, valamint a Gondozási Központ felkéréseire szervezett tematikus előadások szervezése, a sport- és szabadidős rendezvényeken történő programszervezés, valamint a településrészek sajátos problémáinak kezelése (helyi probléma – helyi megoldás).

 

A helyi és regionális médiumokkal a kapcsolat kiváló, a híradások és az „üzenetek” továbbítása rendszeres. Ki kell emelni a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorát, valamint a www.vecseshirek.hu hírportált, melyek igen komoly megjelenési felületet biztosítanak mind egyesületünknek, mind a prevenciós híreknek.

Komoly segítséget jelent honlapunk (www.vtpe.hu), melyen folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az aktuális rendészeti jellegű eseményekről.

 

Az ellenőrzések időszakai, időpontjai és területei írásos eligazításban kerülnek meghatározásra. Az eligazítások a szolgálati tapasztalatokon, beérkező információkon, lakossági bejelentéseken és felkéréseken alapuló kockázatelemzés alapján készülnek. A belterületek ellenőrzése folyamatos, a külterületek ellenőrzése felkérés alapján történik. A szolgálatellátás hatékonyságát az eligazítások, a szolgálati jelentések, a visszacsatolások és a rendőrségi tájékoztatók összevetésével, elemző-értékelő munkával, havi rendszerességgel vizsgáljuk.

 

Egyesületünk a rendészeti jellegű megközelítés helyett évek óta lakosságközpontú szemlélettel látja el feladatait, polgárőreink kiválasztása, képzése és irányítása is ennek megfelelően történik, így valamennyi aktív társunk alapvető feladatának tartja, hogy a lakosság biztonságérzetét ne csak a közterületi szolgálatokkal, hanem a rendelkezésre állással, tanácsokkal, kezdeményező szereppel is javítsa.

 

Alapszabályban rögzített céljaink:

 

A bűncselekmények megelőzése, a bűn- és balesetmegelőzés, a közrend, közbiztonság védelme, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önállóan vagy együttműködő szervezetekkel közösen végzett önkéntes tevékenység.

 

A bűnalkalmak csökkentése, a felderítési mutatók javítása, a körözött személyek, járművek felkutatása.

 

A lakosság és az önkormányzatok, hivatásos bűnüldöző és katasztrófavédelmi szervek közötti együttműködés és bizalom erősítése.

 

A közösségi bűnmegelőzési szemlélet erősítése.

 

Alapszabályban rögzített feladataink:

 

Alapfeladatként közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, jelzőőri szolgálat ellátása a helyi bűnügyi, közbiztonsági helyzetnek, valamint az önkormányzati és lakossági érdekeknek megfelelően.

 

Kiegészítő feladatként:

 

A helyi közutak, közművek, közterületi infrastruktúra ellenőrzése

Bűn- és balesetmegelőzési, valamint közösségfejlesztő, a szabadidő hasznos eltöltését célzó programok szervezése, működtetése.

Részvétel a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában.

Részvétel a rendezvények és helyszíneik biztosításában.

Részvétel a bűn- és balesetmegelőzési jellegű bizottságok, fórumok munkájában.

Az együttműködő szervek, szervezetek tevékenységének elősegítése.

Oktatási, kulturális és ismeretterjesztő tevékenység.

Részvétel a körözött személyek, holttestek, tárgyak felkutatásában.

 

A Vecsés Települési Polgáőr Egyesület arra törekszik, hogy lakótársaink, intézményeink, civil szervezeteink túl tudjanak lépni az „oldja meg a rendőrség, azért fizetjük” nézeten és mindannyian belső késztetésnek érezzük gyermekeink, lakókörnyezetünk biztonságát, fejlődését.

 

Az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy céljaink, elképzeléseink megegyeznek Vecsés és lakosainak céljaival, elképzeléseivel. Arra bátorítunk minden jó érzésű vecsési lakost és intézményt, hogy mindennapi életükben igyekezzenek érvényesíteni a prevenciós szempontokat, fejlesszék, bővítsék közösségi tevékenységüket, hogy Vecsés ne csak a káposztáról legyen híres, hanem dinamikus gazdaságáról, fejlett infrastruktúrájáról, magas színvonalú szolgáltatásairól, biztonságos és kényelmes otthonairól, példás közösségi életéről, valamint kulturált, egymással törődő, barátságos lakosairól is.

 

Suskovics Zoltán

alelnök

VTPE

 


 

Explorer Vasutas Világjáró Klub

 

Az Explorer Vasutas Világjáró Klub több 20 éves hagyományokat ápoló országos egyesület, amely a tagok (pl. vasútbarátok és családtagjaik) szabadidős tevékenységének koordinálására, valamint utazási és túra információk nyújtására specializálódott. 1998 óta cégbírósági bejegyzéssel végzi tevékenységét. Központja Vecsésen működik.

Szervezetünk alapítóit az utazás, vonatozás szeretete, más országok és kultúrák megismerésének vágya kötötte össze. Egyesületünk tevékenységében a turizmus és az ismeretterjesztés a meghatározó. A gyermekektől a nyugdíjasokig minden korosztálynak segítséget nyújtunk a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltéséhez. Programjaink változatosak, az egynapos ingyenes családi kirándulásokon túl, népszerű útvonalakon európai vonatos túrákon veszünk részt, s egzotikus tengerpartokon kapcsolódunk ki.. Többhetes, önköltséges expedícióinkon túl élménybeszámolóval egybekötött vetítéseket is tartunk, előadókat hívunk meg közérdeklődésre számot tartó témákban. Tagjainknak saját túráik megszervezéséhez segítünk a vízum beszerzésében (világszerte), jegyvásárlásban (jellemzően EU, USA, Japán).

A túrákon való részvétel feltétele a tagság (a tagdíj 1200 Ft/év!). Megalakulásunk óta mintegy 10.000 fő választotta egyesületünket szabadidejének hasznos eltöltésére. Az Antarktisz kivételével valamennyi kontinensen, és mintegy 160 városban játunk. Mivel az utazási- és viselkedés kultúrát, az emberi és természeti alkotások megbecsülését már gyermekkorban meg kell alapozni, ezért az utóbbi években tevékenységünket kibővítettük az iskolás korosztály számára szervezett programokkal is. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek és felnőtteknek, valamint nagycsaládosoknak kedvezményeket, esetenként ingyenes részvételt biztosítunk.

Mediumaink: a www.evvk.hu –n szervezeti és túrákkal kapcsolatos híreket, a www.vasutasok.hu –n vasutas létezéssel kapcsolatos híreket lehet olvasni. Közösségi médián: a https://facebook.hu/evvk.magyarorszag néven elérhetők vagyunk, továbbá népszerűek az EVVK vonatjegy, EVVK fanclub, EVVK rendezvény, EVVK olaszfanklub, ahol az érdeklődők társaloghatnak megjelölt témákban.

 

 


 

Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány ( www.mada.hu)

 

Megmaradunk 3000 Alapítvány ( facebook )

 

Orbán Balázs Erdélyi Kör