Tájékoztató kedvezményes gázár igénybevételére vonatkozó feltételek változásáról Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Tájékoztató kedvezményes gázár igénybevételére vonatkozó feltételek változásáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány a tavalyi év utolsó napjaiban módosította az „egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról” szóló 259/2022. (VII. 21.) Kormányrendeletet, amelynek értelmében változtak a kedvezményes gázár igénybevételére vonatkozó feltételek az alábbiak szerint:

amennyiben a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.

 

A hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni az önálló rendeltetési egységek (lakások) önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

 

A fent leírtak szerint módosított jogszabály 2023. január 10-től lépett hatályba.