Pályázati felhívás Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Pályázati felhívás
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gondozási Központ intézményvezető posztjára, valamint az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának intézményvezetői állására.

Pályázati felhívás

 

A pályázatot meghirdető szerv:

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

A meghirdetett munkahely:

Gondozási Központ

2220 Vecsés, Jókai M. u. 8.

 

A meghirdetett beosztás:

Intézményvezető

 

Képesítési és egyéb feltételek:

 

- felsőfokú szociális szakképzettség az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében előírtak szerint

- szociális szakvizsga

- legalább 5 éves felsőfokú végzettséget igénylő, a szociális területen betöltött munkakörben szerzett gyakorlat

- büntetlen előélet

- magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

 

Előny: vezetői gyakorlat

 

A pályázathoz csatolni kell:

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- vezetői programot,

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát

- a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

Illetmény:

A Kjt. szerint

 

Egyéb juttatások:

Magasabb vezetői pótlék

 

A megbízás ideje:

2021. január 01.- 2025. december 31.

 

A pályázat benyújtásának határideje és helye:

A személyügyi központ internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap

Vecsési Polgármesteri Hivatal

Szlahó Csaba polgármester

(2220 Vecsés, Szent István tér 1.)

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A benyújtási határidőt követő 60 napon belül.

 

 

A pályázatot meghirdető szerv:

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

A meghirdetett munkahely:

Oktatási Intézmények Központi Konyhája

2220 Vecsés, Tinódi u. 2.

 

A meghirdetett beosztás:

Intézményvezető

 

Képesítési és egyéb feltételek:

- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, szakirányú felsőfokú szakképesítés

- legalább 5 éves felsőfokú végzettséget igénylő szakirányú munkakörben szerzett gyakorlat

- büntetlen előélet

- magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

 

Előny: vezetői gyakorlat

 

A pályázathoz csatolni kell:

 

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- vezetői programot,

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát

- a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

Illetmény:

A Kjt. szerint

 

Egyéb juttatások:

Magasabb vezetői pótlék

 

A megbízás ideje:

2021. január 1.- 2025. december 31.

 

A pályázat benyújtásának határideje és helye:

A személyügyi központ internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap

Vecsési Polgármesteri Hivatal

Szlahó Csaba polgármester

(2220 Vecsés, Szent István tér 1.)

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A benyújtási határidőt követő 60 napon belül.