Önkormányzati ösztöndíjpályázat Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Önkormányzati ösztöndíjpályázat
Vecsés Város Önkormányzata a 15/2015. (VII.30.) Ök. rendelete alapján a 2019/2020-as tanévre meghirdeti ösztöndíjpályázatát a felsőoktatási intézmények (egyetem, főiskola) nappali tagozatán tanuló, hátrányos helyzetű hallgatóinak támogatására.

Az ösztöndíj odaítélése pályázat alapján történik. Évente négy hallgató részesülhet az ösztöndíjban. Elnyerésére évente új pályázatot kell benyújtani.

 

Összege: egy tanulmányi évre (10 hónapra) 10.000.-Ft/fő/hó.

 

A kiírás alapján az pályázhat, aki:

 

- állami vagy egyházi fenntartású egyetem, főiskola nappali tagozatos hallgatója

és tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja,

- legalább két tanulmányi félévet abszolvált,

- tanulmányi kötelezettségének eleget tesz és az előző tanévet sikeresen – legalább

3,51 tanulmányi átlaggal – befejezte,

- állandó vecsési lakos.

 

Az ösztöndíjra pályázó hallgató köteles tanulmányi eredményét a tanév megkezdése előtt leckekönyve bemutatásával, hallgatói jogviszonyának fennállását – szemeszterenként – az intézmény által kibocsátott okmánnyal igazolni.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 10.

A pályázatot az Oktatási Bizottság elnökének címezve (Dr. Lugosi Mária) postai úton kell leadni egy példányban. Postacím:

Vecsési Polgármesteri Hivatal, 2220 Vecsés, Szent István tér 1. em. 7.)

 

A pályázatot egyfordulós pályázat alapján az Oktatási Bizottság bírálja el a benyújtási határnapon követő első bizottsági ülésen és határozattal dönt az ösztöndíj odaítéléséről. A pályázat nyerteseinek kihirdetésére az Önkormányzat hivatalos lapjában (Vecsési Tájékoztatóban) is sor kerül.

 

A tanulmányok megszakítása és halasztása az ösztöndíj megvonásával jár. Ez esetben a hallgató a jogcím nélkül felvett összeget köteles az Önkormányzatnak 15 napon belül visszafizetni.

 

A mellékletekkel együtt a következő iratokat is csatolni kell:

 

- írásos kérelem

- iskolalátogatási igazolás

- leckekönyv fénymásolata, tanulmányi eredmény igazolása,

- lakcímkártya fénymásolata