Akadálymentesítési nyilatkozat Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Akadálymentesítési nyilatkozat

Vecsés Város Önkormányzata elkötelezett amellett, hogy honlapját a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.
Ez a nyilatkozat a Vecsés Város Önkormányzata honlapjára (https://www.vecses.hu/) vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Vecsés Város Önkormányzata honlapja csak részben felel meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalmak a következők miatt nem akadálymentesek (a 2018. évi LXXV.
törvénynek való meg nem felelés):

• A szkennelt pdf-állományok egy része nem felolvasható

A jelenlegi gyakorlat szerint a dokumentumok egy részének hitelesítése kézi aláírással történik.
Ilyen esetekben nem OCR-rel (optikai karakterfelismerő) kerül a dokumentum beszkennelésre,
hanem képként. Az így keletkező pdf-állományok esetében nem biztosítható, hogy azokat a
felolvasó programok értelmezni tudják.

• Alternatív szövegek hiánya

Bizonyos képek mellett nem találhatóak alternatív szövegek.

• Ugrólinkek hiánya

Az oldalon hiányoznak az ugrólinkek.


• Nem megfelelő kontrasztarány

A weboldal bizonyos elemei nem rendelkeznek megfelelő kontrasztaránnyal.

A fentiek orvoslására vagy nem érhetőek el akadálymentesítési alternatívák, vagy megvalósításuk
aránytalan terhet jelentene a hivatalnak.

Az akadálymentességi nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2024. május 28. napján készült a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által
elvégzett akadálymentességi vizsgálat észrevételeit figyelembe vevő belső vizsgálat alapján készült.

Visszajelzés és elérhetőségek

Az akadálymentesítéssel kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket Vecsés Város Önkormányzatának Jegyzőjéhez lehet benyújtani a titkarsag@vecses.hu elektronikus levélcímre.

Végrehajtási eljárás

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019. (VII. 5.) kormányrendelet tartalmazza.
Ellenőrző szervezet:
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf. 182
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070
E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.hu
Web: https://kifu.gov.hu

Bejelentés alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez, ha a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a Honlap törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a Társaságtól.
A Honlap törvényben foglalt akadálymentesítési követelmények megsértése esetén a Honlap törvény 5. § (2) bekezdése alapján az ellenőrző szervezet kérelem alapján, vagy hivatalból ellenőrzést folytat.

Az akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta:
Mohainé Jakab Anikó
Jegyző
Vecsés, 2024.05.28